Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Danh sách cá nhân tập thể ủng hộ tháng 4/2011

 

BÁO CÁO
 CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ BẾP ĂN TỪ THIỆN CHO SINH VIÊN
TRONG THÁNG 4/2011
STT HỌ - TÊN ĐƠN VỊ  ỦNG HỘ
 4/2011
CÁ NHÂN/
TẬP THỂ
GHI CHÚ
1 Thầy Trần Hành Hiệu trưởng 5,000.000 Cá nhân  
2 Cô Trâm + Cô Trang VP Hiệu trưởng 100.000 Cá nhân  
3 Trần  Thị Thiên Thanh VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011
4 Trần Thị Tố Quyên VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
5 Nguyễn Thị  Hồng Phượng VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
6 Bùi Công Trình VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
7 Trịnh Trần Thanh Tâm VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
8 Cô Nguyễn Thị Lan Hương   2,000.000 Cá nhân  
9 Lê Thị Hằng P. Tổ chức - Hành chính   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011
10 Đào Thanh Mai P. Tổ chức - Hành chính   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011
11 Lê Thị Ngọc Hương Khoa Ngoại Ngữ   Cá nhân Ủng hộ 6 tháng đầu năm 2011 500.000 đ
12 Lê thị Bích Vy Khoa Ngoại Ngữ   Cá nhân Ủng hộ tháng 3 và 4 (mỗi tháng 100.000đ)
13 Đơn vị  Khu Nội trú 170.000 Tập thể  
14 Đơn vị  Phòng Công tác Sinh viên 350.000 Tập thể  
15 Đơn vị  VP.Đoàn - Hội 150.000 Tập thể  
16 Đơn vị  Trung tâm Toeic 250.000 Tập thể  
17 Đơn vị  Khoa Đông Phương 300.000 Tập thể  
18 Đơn vị  Phòng Quản trị Thiết bị 300.000 Tập thể  
19 Đơn vị  Phòng Tài vụ 250.000 Tập thể  
20 Đơn vị  TT Thông tin Tư liệu 500.000 Tập thể  
21 Đơn vị  TT Quan hệ Quốc tế 1,800.000 Tập thể Từ tháng 4 đến tháng 12/2011
22 Đơn vị  Khoa Quản trị KTQT   Tập thể Đã đóng sáu tháng đầu năm 2011 là 2.000.000đ
23 Đơn vị  Khoa Cơ Điện 404.000 Tập thể  
24 Đơn vị  Khoa Kế toán Kiểm toán 1,800.000 Tập thể Từ tháng 4 đến tháng 12/2011
25 Đơn vị  Khoa Điện tử 460.000 Tập thể  
26 Đơn vị  Khoa Hóa Thực phẩm 500.000 Tập thể  
27 Đơn vị  Khoa Kỹ thuật Công trình 500.000 Tập thể  
28 Đơn vị  Khoa Ngoại Ngữ 285.000 Tập thể  
29 Đơn vị  Phòng Sau đại học - Thanh tra 100.000 Tập thể  
30 Đơn vị  Phòng Tổ chức hành chính 220.000 Tập thể  
31 Đơn vị  Phòng Đào tạo   Tập thể Đã đóng từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2011
32 Đơn vị  Khoa Sinh học MT   Tập thể Đã đóng từ tháng 12/10 đến tháng 11/11/2011
33 Đơn vị  Khoa Tài chính Ngân hàng 610.000    
34 Đơn vị  Khoa Quản trị Kinh tế QT     Đã đóng 6 tháng đầu năm 2011
TỔNG 16,049.000    
           
1. Tồn quỹ tháng 3: 48.270.000 đ
2. Tổng thu tháng 4: 16.049.000 đ
3. Tổng chi tháng 4: 12.579.000 đ
4. Tồn quỹ tháng 4: 51.740.000 đ