Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Danh sách cá nhân tập thể ủng hộ tháng 05/2011

 

BÁO CÁO
 CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ BẾP ĂN TỪ THIỆN CHO SINH VIÊN
TRONG THÁNG 5/2011
STT HỌ - TÊN ĐƠN VỊ  ỦNG HỘ
 4/2011
CÁ NHÂN/
TẬP THỂ
GHI CHÚ
1 Thầy Trần Hành Hiệu trưởng 5,000.000 Cá nhân  
2 Cô Trâm + Cô Trang VP Hiệu trưởng 100.000 Cá nhân  
3 CôNguyễn Thị Lan Hương Cô Nguyễn Thị Lan Hương 2,000.000 cá nhân  
4 Trần  Thị Thiên Thanh VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011
5 Trần Thị Tố Quyên VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
6 Nguyễn Thị  Hồng Phượng VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
7 Bùi Công Trình VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
8 Trịnh Trần Thanh Tâm VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
9 Lê Thị Hằng P. Tổ chức - Hành chính   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011
10 Đào Thanh Mai P. Tổ chức - Hành chính   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2012
11 Lê Thị Ngọc Hương Khoa Ngoại Ngữ   Cá nhân Ủng hộ 6 tháng đầu năm 2011: 500.000 đ
12 Cô Hoàng Thuý Nguyên Khoa Ngoại Ngữ 100.000 Cá nhân  
13 Thầy Lê Đức Thịnh TT Toeic 50.000 Cá nhân  
14 Cô Trần Thị Mỹ Hương P.Tài vụ 100.000 Cá nhân  
15 Đơn vị  Khu Nội trú 180.000 Tập thể  
16 Đơn vị  Phòng Công tác Sinh viên 350.000 Tập thể  
17 Đơn vị  VP.Đoàn - Hội 150.000 Tập thể  
18 Đơn vị  Trung tâm Toeic 200.000 Tập thể  
19 Đơn vị  Khoa Đông Phương 300.000 Tập thể  
20 Đơn vị  Phòng Quản trị Thiết bị 300.000 Tập thể  
21 Đơn vị  Phòng Tài vụ   Tập thể Đã đóng tháng 4-5-6  150.000
22 Đơn vị  TT Thông tin Tư liệu 470.000 Tập thể  
23 Đơn vị  TT Quan hệ Quốc tế   Tập thể Đã đóng từ tháng 4 => 12/2011- 1.800.000đ
24 Đơn vị  Khoa Quản trị KTQT   Tập thể Đã đóng Sáu tháng đầu năm 2.000.000
25 Đơn vị  Khoa Cơ Điện 400.000 Tập thể  
26 Đơn vị  Khoa Kế toán Kiểm toán   Tập thể Đã đóng từ tháng 4 đến tháng 12/2011-1.800.000
27 Đơn vị  Khoa Điện tử 480.000 Tập thể  
28 Đơn vị  Khoa Hóa Thực phẩm 500.000 Tập thể  
29 Đơn vị  Khoa Kỹ thuật Công trình 700.000 Tập thể  
30 Đơn vị  Khoa Ngoại Ngữ 275.000 Tập thể  
31 Đơn vị  Phòng Sau đại học - Thanh tra   Tập thể  
32 Đơn vị  Phòng Tổ chức hành chính 220.000 Tập thể  
33 Đơn vị  Phòng Đào tạo   Tập thể Đã đóng từ tháng 2 => 6 : 2.110.000đ
34 Đơn vị  Khoa Sinh học MT 300.000 Tập thể Đã đóng từ tháng 12/10 => 11/11:2.000.000 đ
35 Đơn vị  Khoa Tài chính Ngân hàng   tập thể Đã đóng đến hết tháng 6/2011
36 Đơn vị  Khoa Quản trị Kinh tế QT     Đã đóng 6 tháng đầu năm 2.000.000 đ
TỔNG 12,175.000    
           
  Tổng thu tháng 5/2011: 12.175.000 đ ( Mười hai triệu một trăm bảy mươi lăm ngàn đồng )
  Tồn quỹ tháng 4/2011: 51.740.000 đ      
  Tổng chi tháng 5:  10,906,000      
  Tồn quỹ đầu tháng 6: 53.279.000 đ  ( Năm mươi ba triệu hai trăm bảy mươi chín ngàn đồng )