Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Danh sách cá nhân tập thể ủng hộ tháng 07/2011

BÁO CÁO
 CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ BẾP ĂN TỪ THIỆN CHO SINH VIÊN
TRONG THÁNG 7/2011
STT HỌ - TÊN ĐƠN VỊ  ỦNG HỘ
 /2011
CÁ NHÂN/
TẬP THỂ
GHI CHÚ
1 Thầy Trần Hành Hiệu trưởng 5,000,000 Cá nhân  
2 Cô Trâm + Cô Trang VP Hiệu trưởng 100,000 Cá nhân  
3 Cô Nguyễn Thị Lan Hương   2,000,000 cá nhân  
4 Trần  Thị Thiên Thanh VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011
5 Trần Thị Tố Quyên VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
6 Nguyễn Thị  Hồng Phượng VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
7 Bùi Công Trình VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
8 Trịnh Trần Thanh Tâm VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
9 Lê Thị Hằng P. Tổ chức - Hành chính   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011
10 Đào Thanh Mai P. Tổ chức - Hành chính   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2012
12 Thầy Diệp Cẩm Thu VPHT 300,000 cá nhân Ủng hộ tháng 7, 8, 9 năm 2011
13 Thầy Thịnh TT Toeic 50,000 cá nhân  
14 Đơn vị  Phòng Công tác Sinh viên 275,000 Tập thể  
15 Đơn vị  VP.Đoàn - Hội 150,000 Tập thể  
16 Đơn vị  Trung tâm Toeic 200,000 Tập thể  
17 Đơn vị  Khoa Đông Phương 280,000 Tập thể  
18 Đơn vị  Phòng Quản trị Thiết bị 330,000 Tập thể  
19 Đơn vị  Phòng Tài vụ  150,000 Tập thể Ủng hộ tháng 7, 8, 9/2011  
20 Đơn vị  TT Thông tin Tư liệu 627,000 Tập thể  
21 Đơn vị  TT Quan hệ Quốc tế   Tập thể  Đã ủng hộ từ tháng 4 đến tháng 12/2011
22 Đơn vị  Khoa Quản trị KTQT 600,000 Tập thể  
23 Đơn vị  Khoa Cơ Điện 420,000 Tập thể  
24 Đơn vị  Khoa Kế toán Kiểm toán   Tập thể Ủng hộ từ tháng 4 đến 12/2011-1.800.000
25 Đơn vị  Khoa Điện tử 500,000 Tập thể  
26 Đơn vị  Khoa Hóa Thực phẩm 500,000 Tập thể  
27 Đơn vị  Khoa Kỹ thuật Công trình 600,000 Tập thể  
28 Đơn vị  Khoa Ngoại Ngữ 505,000 Tập thể  
29 Đơn vị  Phòng Sau đại học - Thanh tra   Tập thể Ủng hộ 7 tháng ( từ tháng 6 đến 12/2011)
30 Đơn vị  Phòng Tổ chức hành chính 220,000 Tập thể  
31 Đơn vị  Phòng Đào tạo 2,200,000 Tập thể Ủng hộ từ tháng 7 => 12/2011
32 Đơn vị  Khoa Sinh học MT 300,000 Tập thể  Ủng hộ từ tháng 12/10 => 11/11:2.000.000 đ
33 Đơn vị  Khoa Tài chính Ngân hàng 610,000 tập thể Ủng hộ tháng 7, 8, 9/2011
34 đơn vị  TT Bồi dưỡng VHKT 900,000 tập thể Ủng hộ 3 tháng 7, 8, 9/2011
35 Đơn vị  Khu nội trú 180,000     Tập thể  
36 Đơn vị  Quầy bán nước( Canteen cs3) 5,000,000     Tập thể Ủng hộ 5 tháng: 2,3,4,5,6/2011
      21,997,000    
Tổng cộng: Hai mươi mốt triệu chín trăm chín mươi bảy ngàn đồng 
Tổng thu tháng 7/2011: 21,997,000    
Tồn quỹ cuối tháng 7: /2011: 4,573,000    
Tổng chi tháng 7:  2,630,000    
Tồn quỹ đầu tháng 8: 26,570,000    
Hai mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng chẳn.
Ghi chú: Trong tháng 5, được sự chấp thuận của thầy Hiệu Trưởng, Quản lý bếp ăn đã gửi phòng tài vụ 50.000.000 đ ( năm mươi triệu đồng)
 để Cô Hải Yến gửi giúp ngân hàng thêm lãi hàng tháng.