Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Danh sách cá nhân tập thể ủng hộ tháng 06/2011

 

BÁO CÁO
 CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ BẾP ĂN TỪ THIỆN CHO SINH VIÊN
TRONG THÁNG 6/2011
STT HỌ - TÊN ĐƠN VỊ  ỦNG HỘ CÁ NHÂN/
TẬP THỂ
GHI CHÚ
1 Thầy Trần Hành Hiệu trưởng 5,000.000 Cá nhân  
2 Cô Trâm + Cô Trang VP Hiệu trưởng 100.000 Cá nhân  
3 CôNguyễn Thị Lan Hương Cô Nguyễn Thị Lan Hương 2.000.000 cá nhân  
4 Trần  Thị Thiên Thanh VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011
5 Trần Thị Tố Quyên VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
6 Nguyễn Thị  Hồng Phượng VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
7 Bùi Công Trình VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
8 Trịnh Trần Thanh Tâm VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
9 Lê Thị Hằng P. Tổ chức - Hành chính   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011
10 Đào Thanh Mai P. Tổ chức - Hành chính   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2012
11 Lê Thị Ngọc Hương Khoa Ngoại Ngữ   Cá nhân Ủng hộ 6 tháng đầu năm 2011: 500.000 đ
12 Thầy Diệp Cẩm Thu VP Hiệu trưởng 300.000 Cá nhân Đã ủng hộ 3 tháng: 4,5,6 /2011
13 Cô Trần Mỹ Hương phòng tài vụ 100.000 Cá nhân  
14 Đơn vị  Khu Nội trú 180.000 Tập thể  
15 Đơn vị  Phòng Công tác Sinh viên 325.000 Tập thể  
16 Đơn vị  VP.Đoàn - Hội 150.000 Tập thể  
17 Đơn vị  Trung tâm Toeic 200.000 Tập thể  
18 Đơn vị  Khoa Đông Phương 370.000 Tập thể  
19 Đơn vị  Phòng Quản trị Thiết bị 340.000 Tập thể  
20 Đơn vị  Phòng Tài vụ   Tập thể Đã ủng hộ tháng 4-5-6  150.000
21 Đơn vị  TT Thông tin Tư liệu 490.000 Tập thể  
22 Đơn vị  TT Quan hệ Quốc tế   Tập thể Đã ủng hộ từ tháng 4 => 12/2011- 1.800.000đ
23 Đơn vị  Khoa Quản trị KTQT 700.000 Tập thể Đã ủng hộ Sáu tháng đầu năm 2.000.000
24 Đơn vị  Khoa Cơ Điện 400.000 Tập thể  
25 Đơn vị  Khoa Kế toán Kiểm toán   Tập thể Đã ủng hộ từ tháng 4 đến tháng 12/2011-1.800.000
26 Đơn vị  Khoa Điện tử 500.000 Tập thể  
27 Đơn vị  Khoa Hóa Thực phẩm 500.000 Tập thể  
28 Đơn vị  Khoa Kỹ thuật Công trình 600.000 Tập thể  
29 Đơn vị  Khoa Ngoại Ngữ 370.000 Tập thể  
30 Đơn vị  Phòng Sau đại học - Thanh tra 1,050.000 Tập thể  
31 Đơn vị  Phòng Tổ chức hành chính 220.000 Tập thể  
32 Đơn vị  Phòng Đào tạo   Tập thể Đã ủng hộ từ tháng 2 => 6 : 2.110.000đ
33 Đơn vị  Khoa Sinh học MT 300.000 Tập thể Đã ủng hộ từ tháng 12/10 => 11/11:2.000.000 đ
34 Đơn vị  Khoa Tài chính Ngân hàng   Tập thể Đã ủng hộ đến hết tháng 6/2011
35 Đơn vị  TT Bồi dưỡng VHKT 600.000 Tập thể Ủng hộ tháng 5 và 6/2011
TỔNG 14,795.000    
( Mười bốn triệu bảy trăm chín mươi lăm ngàn đồng )
Khoa kế toán kiểm toán ủng hộ thêm 100kg gạo trị giá: 1.500.000 đ
Tổng thu tháng 6/2011: 14.795.000 đ ( Mười bốn triệu bảy trăm chín mươi lăm ngàn đồng )