Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Danh sách cá nhân tập thể ủng hộ tháng 08/2011

 

BÁO CÁO
 CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ BẾP ĂN TỪ THIỆN CHO SINH VIÊN
TRONG THÁNG 8/2011
   
STT HỌ - TÊN ĐƠN VỊ  ỦNG HỘ
 /2011
CÁ NHÂN/
TẬP THỂ
GHI CHÚ    
1 Thầy Trần Hành Hiệu trưởng          5,000,000 Cá nhân      
2 Cô Trâm + Cô Trang VP Hiệu trưởng              100,000 Cá nhân      
3 Cô Nguyễn Thị Lan Hương            2,000,000 cá nhân      
4 Trần  Thị Thiên Thanh VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011    
5 Trần Thị Tố Quyên VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011    
6 Nguyễn Thị  Hồng Phượng VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011    
7 Bùi Công Trình VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011    
8 Trịnh Trần Thanh Tâm VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011    
9 Lê Thị Hằng P. Tổ chức - Hành chính   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011    
10 Đào Thanh Mai P. Tổ chức - Hành chính   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2012    
11 Thầy Diệp Cẩm Thu VPHT   cá nhân Ủng hộ tháng 7,8,9 năm 2011- 300.000đ    
12 Thầy Lê Đức Thịnh TT Toeic                50,000        
13 Thầy Nguyễn Minh Phú TT Toeic                50,000        
14 Đơn vị  Phòng Công tác Sinh viên              275,000 Tập thể      
15 Đơn vị  VP.Đoàn - Hội              150,000 Tập thể      
16 Đơn vị  Trung tâm Toeic              200,000 Tập thể      
17 Đơn vị  Khoa Đông Phương              360,000 Tập thể      
18 Đơn vị  Phòng Quản trị Thiết bị              330,000 Tập thể      
19 Đơn vị  Phòng Tài vụ    Tập thể Ủng hộ tháng 7,8,9/2011  - 150.000đ    
20 Đơn vị  TT Thông tin Tư liệu              508,000 Tập thể      
21 Đơn vị  TT Quan hệ Quốc tế   Tập thể Ủng hộ từ tháng 4 đến tháng 12/2011    
22 Đơn vị  Khoa Quản trị KTQT              600,000 Tập thể      
23 Đơn vị  Khoa Cơ Điện              400,000 Tập thể      
24 Đơn vị  Khoa Kế toán Kiểm toán   Tập thể Ủng hộ từ tháng 4 đến tháng 12/2011-1.800.000đ    
25 Đơn vị  Khoa Điện tử              500,000 Tập thể      
26 Đơn vị  Khoa Hóa Thực phẩm              500,000 Tập thể      
27 Đơn vị  Khoa Kỹ thuật Công trình              700,000 Tập thể      
28 Đơn vị  Khoa Ngoại Ngữ              530,000 Tập thể      
29 Đơn vị  Phòng Sau đại học - Thanh tra   Tập thể Ủng hộ 7 tháng ( từ tháng 6 đến 12/2011) 1.050.000đ    
30 Đơn vị  P. TCHC và Thầy Mẫn              320,000 Tập thể      
31 Đơn vị  Phòng Đào tạo   Tập thể Ủng hộ từ tháng 7 => 12/2011- 2.200.000 đ    
32 Đơn vị  Khoa Sinh học MT              300,000 Tập thể Ủng hộ từ thg 12/10 => 11/11:2.000.000 đ    
33 Đơn vị  Khoa Tài chính Ngân hàng   tập thể Ủng hộ tháng 7,8,9/2011- 610.000 đ    
34 đơn vị  TT Bồi dưỡng VHKT   tập thể Ủng hộ 3 tháng 7,8,9/2011- 900.000 đ    
35 Đơn vị  khu nội trú              180,000     Tập thể      
36 Đơn vị  P. Thực hành Chuyển giaoCN              225,000 Tập thể      
TỔNG THU 13,278,000        
               
  Tổng thu tháng 8/2011: 13.278.000 đồng          
  Tổng chi tháng 8: 11.524.000 đồng          
  Riêng Khoa Tài chính Ngân hàng ủng hộ thêm 50 kg gạo x 12.500 = 625.000