Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Danh sách cá nhân tập thể ủng hộ tháng 09/2011

 

BÁO CÁO
 CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ BẾP ĂN TỪ THIỆN CHO SINH VIÊN
TRONG THÁNG 9/2011
 
STT HỌ - TÊN ĐƠN VỊ  ỦNG HỘ CÁ NHÂN/
TẬP THỂ
GHI CHÚ  
1 Thầy Trần Hành Hiệu trưởng 5,000.000 Cá nhân    
2 Cô Trâm + Cô Trang VP Hiệu trưởng 100.000 Cá nhân    
3 Cô Nguyễn Thị Lan Hương   2,000.000 cá nhân    
4 Trần  Thị Thiên Thanh VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011  
5 Trần Thị Tố Quyên VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011  
6 Nguyễn Thị  Hồng Phượng VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011  
7 Bùi Công Trình VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011  
8 Trịnh Trần Thanh Tâm VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011  
9 Lê Thị Hằng P. Tổ chức - Hành chính   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011  
10 Đào Thanh Mai P. Tổ chức - Hành chính   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011  
11 Thầy Diệp Cẩm Thu VPHT   cá nhân ủng hộ tháng 7,8,9 năm 2011- 300.000đ  
12 Cô Trần Mỹ Hương Phòng Tài vụ  200.000 cá nhân    
14 Đơn vị  Phòng Công tác Sinh viên 350.000 Tập thể    
15 Đơn vị  VP.Đoàn - Hội 150.000 Tập thể    
16 Đơn vị  Trung tâm Toeic 200.000 Tập thể    
17 Đơn vị  Khoa Đông Phương 280.000 Tập thể    
18 Đơn vị  Phòng Quản trị Thiết bị 330.000 Tập thể    
20 Đơn vị  TT Thông tin Tư liệu 600.000 Tập thể    
22 Đơn vị  Khoa Quản trị KT QT 600.000 Tập thể    
23 Đơn vị  Khoa Cơ Điện 410.000 Tập thể    
25 Đơn vị  Khoa Điện tử 480.000 Tập thể    
26 Đơn vị  Khoa Hóa Thực phẩm 500.000 Tập thể    
27 Đơn vị  Khoa Kỹ thuật Công trình 700.000 Tập thể    
28 Đơn vị  Khoa Ngoại Ngữ 530.000 Tập thể    
29 Đơn vị  P.Sau đại học - Thanh tra 250.000 Tập thể Đóng 7 tháng ( T6 đến T12/2011) 1.050.000  
30 Đơn vị  P. Tổ chức - Hành chính  220.000 Tập thể    
32 Đơn vị  Khoa Sinh học MT 300.000 Tập thể Đóng từ tháng 12/10 => 11/2011:2.000.000đ  
35 Đơn vị  Khu nội trú 190.000     Tập thể    
19 Đơn vị  Phòng Tài vụ    Tập thể Đã đóng tháng 7,8,9/2011  - 150.000đ  
21 Đơn vị  TT Quan hệ Quốc tế   Tập thể Đã đóng từ tháng 4 đến tháng 12/2011  
24 Đơn vị  Khoa Kế toán Kiểm toán   Tập thể Đã đóng từ T4 - T12/2011-1.800.000  
31 Đơn vị  Phòng Đào tạo   Tập thể Đóng từ tháng 7 => 12/2011- 2.200.000đ  
33 Đơn vị  Khoa Tài chính Ngân hàng   tập thể Đóng tháng 7,8,9/2011- 610.000đ  
34 đơn vị  TT Bồi dưỡng VHKT   tập thể Đóng 3 tháng 7,8,9/2011- 900.000đ  
             
    Tổng thu tháng 9/2011: 13,390.000      
             
             
  TỔNG KẾT          
  Tồn quỹ cuối tháng 8/2011:               28,324.000        
  Tổng thu tháng 9/2011: 13,390.000    
  Tổng chi tháng 9/2011: 16,269.000    
  Tồn quỹ cuối tháng 9/2011:   25,445.000 (Hai mươi lăm triệu bốn trăm bốn mươi lăm ngàn đồng chẵn)  
             
          BQL BẾP ĂN SINH VIÊN