Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Danh sách cá nhân tập thể ủng hộ tháng 10/2011

 

BÁO CÁO
 CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ BẾP ĂN TỪ THIỆN CHO SINH VIÊN
TRONG THÁNG 10/2011
 
STT HỌ - TÊN ĐƠN VỊ  ỦNG HỘ CÁ NHÂN/
TẬP THỂ
GHI CHÚ  
1 Thầy Trần Hành Hiệu trưởng 5,000.000 Cá nhân    
2 Cô Trâm + Cô Trang VP Hiệu trưởng 100.000 Cá nhân    
3 Cô Nguyễn Thị Lan Hương   2,000.000 cá nhân    
4 Trần  Thị Thiên Thanh VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011  
5 Trần Thị Tố Quyên VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011  
6 Nguyễn Thị  Hồng Phượng VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011  
7 Bùi Công Trình VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011  
8 Trịnh Trần Thanh Tâm VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011  
9 Lê Thị Hằng P. Tổ chức - Hành chính   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011  
10 Đào Thanh Mai P. Tổ chức - Hành chính   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011  
11 Thầy Diệp Cẩm Thu VPHT 200.000 cá nhân    
12 Thầy Đoàn Như Hùng Phòng Thanh tra 500.000 cá nhân    
14 Đơn vị  Phòng Công tác Sinh viên 1,200.000 Tập thể    
15 Đơn vị  VP.Đoàn - Hội 180.000 Tập thể    
16 Đơn vị  Trung tâm Toeic 300.000 Tập thể ( Riêng thầy Thịnh 100.000 )  
17 Đơn vị  Khoa Đông Phương 230.000 Tập thể    
18 Đơn vị  Phòng Quản trị Thiết bị 330.000 Tập thể    
20 Đơn vị  TT Thông tin Tư liệu 590.000 Tập thể    
22 Đơn vị  Khoa Quản trị KT QT 720.000 Tập thể    
23 Đơn vị  Khoa Cơ Điện 410.000 Tập thể    
25 Đơn vị  Khoa Điện tử 430.000 Tập thể    
26 Đơn vị  Khoa Hóa Thực phẩm 900.000 Tập thể    
27 Đơn vị  Khoa Kỹ thuật Công trình 600.000 Tập thể    
28 Đơn vị  Khoa Ngoại Ngữ 545.000 Tập thể    
29 Đơn vị  P.Sau đại học - Thanh tra   Tập thể Đóng 7 tháng ( T6 đến T12/2011) 1.050.000  
30 Đơn vị  P. Tổ chức - Hành chính  220.000 Tập thể    
32 Đơn vị  Khoa Sinh học MT 300.000 Tập thể Đóng từ tháng 12/10 => 11/2011:2.000.000đ  
35 Đơn vị  Khu nội trú 190.000     Tập thể    
19 Đơn vị  Phòng Tài vụ  150.000 Tập thể Đóng3 tháng 10,11,12/2011  - 150.000đ  
21 Đơn vị  TT Quan hệ Quốc tế   Tập thể Đã đóng từ tháng 4 đến tháng 12/2011- 1.800.000 đ  
24 Đơn vị  Khoa Kế toán Kiểm toán 500.000 Tập thể Đã đóng từ T4 - T12/2011-1.800.000  
31 Đơn vị  Phòng Đào tạo   Tập thể Đóng từ tháng 7 => 12/2011- 2.200.000đ  
33 Đơn vị  Khoa Tài chính Ngân hàng   tập thể Đóng tháng 7,8,9/2011- 610.000đ  
34 đơn vị  TT Bồi dưỡng VHKT 900.000 tập thể    
35 đơn vị  Phòng THCGCN 225.000 Tập thể    
    Tổng thu tháng 10/2011: 16,720.000      
             
             
  TỔNG KẾT          
  Tồn quỹ cuối tháng 9/2011:                25,445.000        
  Tổng thu tháng 10/2011: 16,720.000    
  Tổng chi tháng 9/2011: 17,381.000    
  Tồn quỹ cuối tháng 10/2011:   24,784.000 Hai mươi bốn triệu, bảy trăm tám mươi bốn ngàn đồng  
             
          BQL BẾP ĂN SINH VIÊN