Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Danh sách cá nhân tập thể ủng hộ tháng 11/2011

 

BÁO CÁO
 CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ BẾP ĂN TỪ THIỆN CHO SINH VIÊN
TRONG THÁNG 11/2011
 
STT HỌ - TÊN ĐƠN VỊ  ỦNG HỘ CÁ NHÂN/
TẬP THỂ
GHI CHÚ  
1 Cô Trâm + Cô Trang VP Hiệu trưởng 100.000 Cá nhân    
2 Cô Nguyễn Thị Lan Hương   2,000.000 cá nhân    
3 Trần  Thị Thiên Thanh VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011  
4 Trần Thị Tố Quyên VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011  
5 Nguyễn Thị  Hồng Phượng VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011  
6 Bùi Công Trình VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011  
7 Trịnh Trần Thanh Tâm VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011  
8 Lê Thị Hằng P. Tổ chức - Hành chính   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011  
9 Đào Thanh Mai P. Tổ chức - Hành chính   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011  
10            
11 Thầy Đoàn Như Hùng Phòng Đào tạo 500.000 cá nhân    
12 Đơn vị  Phòng Công tác Sinh viên   Tập thể Đã đóng 3 tháng 10,11,12/2011- 1.200.000 đ  
13 Đơn vị  VP.Đoàn - Hội 175.000 Tập thể    
14 Đơn vị  Trung tâm Toeic 600.000 Tập thể ( Riêng thầy Thịnh 200.000 ) 2 tháng 11, 12/2011  
15 Đơn vị  Khoa Đông Phương 200.000 Tập thể    
16 Đơn vị  Phòng Quản trị Thiết bị 330.000 Tập thể    
17 Đơn vị  TT Thông tin Tư liệu 661.000 Tập thể    
18 Đơn vị  Khoa Quản trị KT QT 700.000 Tập thể    
19 Đơn vị  Khoa Cơ Điện 400.000 Tập thể    
20 Đơn vị  Khoa Điện tử 430.000 Tập thể    
21 Đơn vị  Khoa Hóa Thực phẩm 700.000 Tập thể    
22 Đơn vị  Khoa Kỹ thuật Công trình 550.000 Tập thể    
23 Đơn vị  Khoa Ngoại Ngữ 511.000 Tập thể    
24 Đơn vị  P.Sau đại học - Thanh tra   Tập thể Đóng 7 tháng ( T6 đến T12/2011) 1.050.000  
25 Đơn vị  P. Tổ chức - Hành chính  220.000 Tập thể    
26 Đơn vị  Khoa Sinh học MT 300.000 Tập thể Đóng từ tháng 12/10 => 11/2011:2.000.000đ  
27 Đơn vị  Khu nội trú 190.000 Tập thể    
28 Đơn vị  Phòng Tài vụ    Tập thể Đóng3 tháng 10,11,12/2011  - 150.000đ  
29 Đơn vị  TT Quan hệ Quốc tế   Tập thể Đã đóng từ tháng 4 đến tháng 12/2011- 1.800.000 đ  
30 Đơn vị  Khoa Kế toán Kiểm toán 370.000 Tập thể Thầy Lộng 100.000, Cô Huế 200.000, TT 170.000 đ  
31 Đơn vị  Phòng Đào tạo   Tập thể Đóng từ tháng 7 => 12/2011- 2.200.000đ  
32 Đơn vị  Khoa Tài chính Ngân hàng 400.000 tập thể Đóng 2 tháng 10, 11/2011  
33 đơn vị  TT Bồi dưỡng VHKT   tập thể Đã đóng hết tháng 12/2011- 900.000 đ  
34 đơn vị  Phòng THCGCN 300.000 Tập thể    
Tổng thu tháng 11/2011. 9,637.000      
Chín triệu sáu trăm ba mươi bảy ngàn đồng   
             
          BQL BẾP ĂN SINH VIÊN  
             
  Ngoài ra:          
  Ngày 19/11/2011Cô Hải Yến chuyể phần quà đạt giải 3 Hội thi nấu ăn do Siêu thị Metro tổ chức gồm: chuyển cho Bếp ăn phần quà đạt giải 3 Hội thi  nấu ăn do Siêu thi Metro tổ chức   
  trị giá 1.000.000 đồng gồm:          
  1/ gạo : 10 kg          
  2/ Hạt nêm : 3 kg          
  3/ Bột ngọt : 3,6 kg          
  4/ Nước rửa chén: 2 bình ( 5 lít )        
  5/ Nước lau sàn: 1 bình ( 5 lít )        
  6/ Nước tẩy nhà bếp: 2 chai          
  7/ Nước mắm: 1 bình ( 2 lít)          
  8/ Dầu ăn: 1 bình ( 5 lít)