Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Danh sách cá nhân tập thể ủng hộ tháng 12/2011

 

BÁO CÁO
 CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ BẾP ĂN TỪ THIỆN CHO SINH VIÊN
TRONG THÁNG 12/2011
STT HỌ - TÊN ĐƠN VỊ  ỦNG HỘ CÁ NHÂN/
TẬP THỂ
GHI CHÚ
1 Cô Trâm + Cô Trang VP Hiệu trưởng 100.000 Cá nhân  
2 Cô Nguyễn Thị Lan Hương   2,000.000 cá nhân  
3 Trần  Thị Thiên Thanh VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011
4 Trần Thị Tố Quyên VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
5 Nguyễn Thị  Hồng Phượng VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
6 Bùi Công Trình VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
7 Trịnh Trần Thanh Tâm VP Hiệu trưởng   Cá nhân Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011
8 Lê Thị Hằng P. Tổ chức - Hành chính   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011
9 Đào Thanh Mai P. Tổ chức - Hành chính   Cá nhân Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011
10 Cô Trần Mỹ Hương P. Tài vụ 100.000 cá nhân  
11 Đơn vị  Phòng Công tác Sinh viên   Tập thể Đã đóng 3 tháng 10,11,12/2011- 1.200.000 đ
12 Đơn vị  VP.Đoàn - Hội 175.000 Tập thể  
13 Đơn vị  Trung tâm Toeic   Tập thể Đã đóng 2 tháng 11, 12/2011
14 Đơn vị  Khoa Đông Phương 210.000 Tập thể  
15 Đơn vị  Phòng Quản trị Thiết bị 290.000 Tập thể  
16 Đơn vị  TT Thông tin Tư liệu 571.000 Tập thể  
17 Đơn vị  Khoa Quản trị KT QT 700.000 Tập thể  
18 Đơn vị  Khoa Cơ Điện 400.000 Tập thể  
19 Đơn vị  Khoa Điện tử 420.000 Tập thể  
20 Đơn vị  Khoa Hóa Thực phẩm 700.000 Tập thể  
21 Đơn vị  Khoa Kỹ thuật Công trình 500.000 Tập thể  
22 Đơn vị  Khoa Ngoại Ngữ 530.000 Tập thể  
23 Đơn vị  P.Sau đại học - Thanh tra   Tập thể Đóng 7 tháng ( T6 đến T12/2011) 1.050.000đ
24 Đơn vị  P. Tổ chức - Hành chính  220.000 Tập thể  
25 Đơn vị  Khoa Sinh học MT 300.000 Tập thể Đóng từ tháng 12/10 => 11/2011:2.000.000đ
26 Đơn vị  Khu nội trú 190.000 Tập thể  
27 Đơn vị  Phòng Tài vụ    Tập thể Đóng3 tháng 10,11,12/2011  - 150.000đ
28 Đơn vị  TT Quan hệ Quốc tế   Tập thể Đã đóng từ tháng 4 đến tháng 12/2011- 1.800.000 đ
29 Đơn vị  Khoa Kế toán Kiểm toán 220.000 Tập thể  
30 Đơn vị  Phòng Đào tạo 2,680.000 Tập thể Đóng từ tháng 12/2011  => 05/2012
31 Đơn vị  Khoa Tài chính Ngân hàng 340.000 tập thể  
32 đơn vị  TT Bồi dưỡng VHKT   tập thể Đã đóng hết tháng 12/2011- 900.000 đ
33 đơn vị  Phòng THCGCN 300.000 Tập thể  
Tổng thu tháng 12/2011. 10,946.000    
    Mười triệu chín trăm bốn mươi sáu ngàn đồng  
           
          BQL BẾP ĂN SINH VIÊN