Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Danh sách cá nhân tập thể ủng hộ tháng 02/2012

 

STT HỌ - TÊN ĐƠN VỊ  ỦNG HỘ CÁ NHÂN/
TẬP THỂ
GHI CHÚ
1 Đơn vị  Khoa Tài chính Ngân hàng 850.000 Tập thể  
2 Đơn vị  Phòng THCGCN 340.000 Tập thể  
3 Cô Nguyễn Thị Lan Hương Hội đồng quản trị 2,000.000 Cá nhân Bổ sung tháng 01
4 Đơn vị  Khoa Hóa Thực phẩm 700.000 Tập thể  
5 Đơn vị  TT Thông tin Tư liệu 500.000 Tập thể  
6 Thầy Trần Minh Mẫn P. Tổ chức - Hành chính  200.000 Cá nhân  
7 Đơn vị  Phòng Tài vụ  200.000 Tập thể Đóng3 tháng 01,02,03/2012  - 200.000đ
8 Cô Trần Thị Mỹ Hương Phòng Tài vụ  100.000 Cá nhân  
9 Đơn vị  P. Tổ chức - Hành chính  400.000 Tập thể  
10 Đơn vị  Khoa Sinh học MT 300.000 Tập thể  
11 Đơn vị  Khoa Điện tử 440.000 Tập thể  
12 Thầy Lê Đức Thịnh Trung tâm Toeic 200.000 Cá nhân Tháng 01, 02
13 Đơn vị  Phòng Đào tạo-AV đại cương 240.000 Tập thể Tháng 01, 02
14 Đơn vị  VP.Đoàn - Hội 175.000 Tập thể  
   Tổng cộng
  6,645.000    
           
           
          BQL BẾP ĂN SINH VIÊN