Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Danh sách tập thể cá nhân ủng hộ bếp ăn tháng 3-2012

Qúy Thầy cô tải file đính kèm.

 

TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG
VĂN PHÒNG ĐOÀN TRƯỜNG
  Biên Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2012
DANH SÁCH
 CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ BẾP ĂN SINH VIÊN TRONG THÁNG 03/2012
STT HỌ - TÊN ĐƠN VỊ  ỦNG HỘ TỔ
CÔNG ĐOÀN
GHI CHÚ
1 Cô Nguyễn Thị Lan Hương Phụ tá hiệu trưởng 2,000.000 Văn phòng  
2 Thầy Diệp Cẩm Thu P. Công đoàn 500.000 Văn phòng Ủng hộ từ tháng 11, 12-2011
 và tháng 01, 02, 03-2012
  Cô Nguyễn Thị Thu Lan Phó Hiệu trưởng 500.000 Văn phòng  
6 Tập thể VP.Đoàn - Hội 170.000 Văn phòng  
3 Thầy Trần Minh Mẫn P. Tổ chức - Hành chính  100.000 Hành chính-Tài vụ  
4 Tập thể Phòng Tài vụ    Hành chính-Tài vụ Đóng 3 tháng 01,02,03/2012 - 200.000đ
- đã nhập và sổ thu trong tháng 02-2012
5 Tập thể P. Tổ chức - Hành chính  200.000 Hành chính-Tài vụ  
7 Tập thể Khoa Điện tử 430.000 Điện tử  
8 Tập thể Phòng quản trị thiết bị 290.000 Quản trị thiết bị Đóng 290.000đ cho tháng 02-2012, nhập vào tháng 3
9 Tập thể Phòng quản trị thiết bị 290.000 Quản trị thiết bị  
10 Tập thể Phòng THCGCN 390.000 Chuyển giao công nghệ  
11 Tập thể Khoa Hóa Thực phẩm 700.000 CN-HTP  
12 Tập thể Khoa Anh văn đại cương 120.000 Đào tạo  
15 Tập thể Đào tạo   Đào tạo Đã đóng từ tháng 12-2011 đến tháng 05-2012 tổng cộng 2680.000đ và nhập vào sổ trong tháng 12-2011
13 Tập thể Công tác sinh viên 555.000 Công tác sinh viên  
14 Tập thể Khoa Cơ Điện 500.000 Cơ Điện  
16 Tập thể Sau đại học 350.000 Sau đại học  
17 Tập thể Ngôn ngữ Anh 395.000 Ngôn ngữ Anh  
Tổng cộng 7,490.000    
Trong quá trình cập nhật, có gì thiếu sót, mong Quý phòng ban, Thầy/ Cô liên hệ VP Đoàn trường để bổ sung.
        VĂN PHÒNG ĐOÀN TRƯỜNG