Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Danh sách tập thể và cá nhân ủng hộ bếp ăn tháng 4-2012.

Danh sách tập thể và cá nhân ủng hộ bếp ăn sinh viên tháng 4-2012, Qúy thầy cô tải về tại đây.

TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG
VĂN PHÒNG ĐOÀN TRƯỜNG
  Biên Hòa, ngày 30 tháng 4 năm 2012
DANH SÁCH
 CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ BẾP ĂN SINH VIÊN TRONG THÁNG 4/2012
STT HỌ - TÊN ĐƠN VỊ  ỦNG HỘ TỔ
CÔNG ĐOÀN
GHI CHÚ
1 Cô Nguyễn Thị Lan Hương Phụ tá hiệu trưởng 2,000.000 Văn phòng  
2 Cô Nguyễn Thị Thu Lan Phó Hiệu trưởng 500.000 Văn phòng  
3 Thầy Diệp Cẩm Thu P. Công đoàn 100.000 Văn phòng  
4 Tập thể VP.Đoàn - Hội 150.000 Văn phòng  
5 Thầy Trần Minh Mẫn P. Tổ chức - Hành chính  100.000 Hành chính-Tài vụ  
6 Tập thể P. Tài vụ 50.000 Hành chính-Tài vụ  
7 Tập thể P. Tổ chức - Hành chính  150.000 Hành chính-Tài vụ  
8 Tập thể Khoa Điện tử 430.000 Điện tử  
9 Tập thể Phòng THCGCN 290.000 Chuyển giao công nghệ  
10 Tập thể Khoa Hóa Thực phẩm 700.000 CN-HTP  
11 Tập thể Đào tạo   Đào tạo Đã đóng từ tháng 12-2011 đến tháng 05-2012 tổng cộng 2680.000đ và nhập vào sổ trong tháng 12-2011
12 Tập thể Khoa Anh văn Đại cương 150.000 Đào tạo  
13 Tập thể Khoa Cơ Điện 500.000 Cơ Điện  
14 Tập thể Ngôn ngữ Anh 435.000 Ngôn ngữ Anh  
15 Tập thể Đông Phương 320.000 Đông Phương  
16 Tập thể Quản trị Kinh tế quốc tế 650.000 Quản trị Kinh tế quốc tế ủng hộ T2+T3+T4
17 Tập thể Sinh học môi trường 300.000 Sinh học môi trường  
18 Tập thể Trung tâm QHDN&HTSV 560.000 Trung tâm QHDN&HTSV ủng hộ từ t1 đến t12/2012
19 Cộng thêm tiền rút về từ ngân hàng trong tháng 3-2012 50.000   Chị Yến rút về từ tháng 3-2012 trong tổng số 30.054.167
Tổng cộng 7,435.000    
Trong quá trình cập nhật, có gì thiếu sót, mong Quý phòng ban, Thầy/ Cô liên hệ VP Đoàn trường để bổ sung.
        VP ĐOÀN TRƯỜNG