Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Tập thể, cá nhân ủng hộ tháng 12/2010

NGÀY THÁNG

HỌ TÊN

NGƯỜI ỦNG HỘ

ĐƠN VỊ

SỐ TIỀN

ỦNG HỘ

( VN đồng )

GHI CHÚ

15/12/2010

Thầy Trần Hành

Hiệu trưởng

             5.000.000

 

Nt

Cô. Nguyễn Thụy Mai Trâm

VP. Hiệu trưởng

                100.000

 

Nt

C. Nguyễn Thị Thanh Trang

VP. Hiệu trưởng

                50.000

 

Nt

 Tập thể  ( tháng 11+12 )

P. Quàn trị thiết bị

               400.000

 

16/12/2010

T. Trần Minh Mẫn

Trưởng phòng. TC-HC

               100.000

 

Nt

C. Lê Thị Hằng

Phó phòng. TC-HC

               100.000

 

Nt

C. Đào Thanh Mai

Phó phòng. TC-HC

               100.000

 

Nt

Tập thể

Trung tâm TQHQT

               200.000

 

Nt

Tập thể

CN Hóa-TP

               500.000

Tháng 11

Nt

Tập thể

CN Hóa-TP

               500.000

Tháng 12

6/12/10 đến

6/12/2011

Tập thể

Khoa CNSH và MT

         2.000.000

 

17/12/2010

C. Trần Thị Thiên Thanh

Khảo thí

                100.000

 

NT

C. Trịnh trần Thanh Tâm

Khảo thí

                  50.000

 

NT

C. Trần Thị Tố Uyên

Khảo thí

                  50.000

 

NT

T. Bùi Công Trình

Khảo thí

                  50.000

 

NT

C. Nguyễn Thị Hồng Phượng

Khảo thí

                  50.000

 

NT

Tập thể

Khoa Kỹ thuật công trình

                750.000

 

NT

Tập thể

Khu Nội trú

                200.000

 

NT

Tập thể

Phòng tài vụ

                200.000

 

NT

Thầy Diệp Cẩm Thu

Phó Hiệu trưởng

                200.000

 

NT

C. Nguyễn Thị Thanh Hồng

Công đoàn

                  50.000

 

NT

Tập thể

Phòng Đào tạo

                570.000

 

21/12/10

Tập thể

TT.TT Tư liệu

                465.000

 

23/12/10

C. Ngọc Hương

Khoa Ngoại ngữ

                100.000

Tháng 11

23/12/10

C. Ngọc Hương

Khoa Ngoại ngữ

                100.000

Tháng 12

Nt

C. Hoàng Thúy Nguyên

Khoa Ngoại ngữ

                100.000

Tháng 11

Nt

C. Hoàng Thúy Nguyên

Khoa Ngoại ngữ

                100.000

Tháng 12

Nt

C. Lê Thị Bích Vy

Khoa Ngoại ngữ

                100.000

Tháng 11+12

Nt

T. Trần Võ Thanh Tùng

Khoa Ngoại ngữ

                  50.000

 

Nt

C. Phạm Thị Biên Hương

Khoa Ngoại ngữ

                  20.000

 

24/12/10

Tập thể

Khoa QTKTQT

             1.200.000