Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Tập thể, cá nhân ủng hộ tháng 01 /2011

NGÀY
THÁNG
HỌ TÊN NGƯỜI
ỦNG HỘ
ĐƠN VỊ
SỐ TIỀN
ỦNG HỘ
(VN đồng)
GHI CHÚ
21/01/2011
Thầy Trần Hành
Hiệu trưởng
5.000.000
 
Nt
C. Nguyễn Thụy Mai Trâm
VP. Hiệu trưởng
50.000
 
Nt
C. Nguyễn Thị Thanh Trang
VP. Hiệu trưởng
50.000
 
06/12/2010
 Tập thể
Khoa Đông Phương
600.000
T 12/2010 + T 1/2011
31/12/2010
Tập thể
TTBD VHKT
600.000
T 11+12/1010
05/01/2011
Tập thể
Tổ CNTT
 1.500.000
12 tháng/2011
17/01/2011
Tập thể
CN Hóa-TP
500.000
 
18/01/2011
Tập thể
Khoa TC-NH
 670.000
Qúy I /2011
Nt
Tập thể
TTQHQT
200.000
 
Nt
Trịnh Thị Huế
Khoa KT - KT
300.000
T 11+12/10 +T 1/11)
Nt
Huỳnh Đức Lộng
Khoa KT - KT
100.000
 
Nt
tập thể
Phòng Đào tạo
 460.000
 
19/01/2011
Tập thể
Khoa Điện Điện tử
510.000
 
Nt
Tập thể
Phòng CTSV
500.000
 
22/01/2011
Tập thể
Khoa Cơ điện
405.000
 
22/01/2011
Tập thể
Khu Nội trú
200.000
 
24/01/2011
Tập thể
Trung tâm TTTL
555.000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø             Tổng thu tháng 01 /2011 : 12.200.000 đồng (Mười  hai triệu hai trăm ngàn đồng).

Ø            Tổng số tiền tồn quỹ tháng 12/2010 là 26.212.000 đồng.

Ø            Tổng số tiền đã chi cho bếp ăn trong tháng 01/ 2011 là: 3.013.000 đồng.

Ø             Tổng số tiền tồn quỹ cuối tháng 01/2011 là:  35.399.000 đồng (Ba mươi lăm triệu ba trăm chín mươi chín ngàn đồng)

Ø          Chân thành cảm ơn Qúy thầy cô đã nhiệt tình ủng hộ cho chương trình. Hi vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Qúy thầy cô trong thời gian tới, giúp các sinh viên thân yêu của mình có thêm sức khỏe và tinh thần để học tập tốt.