Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Sinh viên đang học  »  Cấp chứng nhận  »  Cá nhân, Tập thể ủng hộ

Danh sách tập thể và cá nhân ủng hộ bếp ăn tháng 5-2012.

Danh sách tập thể và cá nhân ủng hộ bếp ăn tháng 5-2012, Qúy thầy cô tải về tại đây.

Danh sách tổng hợp thu-chi đến tháng 5-2012, Qúy thầy cô tải về tại đây.

TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG
VĂN PHÒNG ĐOÀN TRƯỜNG
  Biên Hòa, ngày 31 tháng 5 năm 2012
DANH SÁCH
 CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ BẾP ĂN SINH VIÊN TRONG THÁNG 5/2012
STT HỌ - TÊN ĐƠN VỊ  ỦNG HỘ TỔ
CÔNG ĐOÀN
GHI CHÚ
1 Cô Nguyễn Thị Lan Hương Phụ tá hiệu trưởng 2,000.000 Văn phòng  
2 Tập thể VP.Đoàn - Hội 150.000 Văn phòng  
3 Tập thể P. Tài vụ 100.000 Hành chính-Tài vụ (đóng tháng 4+tháng 6)
4 Tập thể Khoa Điện tử 450.000 Điện tử  
5 Tập thể Phòng THCGCN 300.000 Chuyển giao công nghệ  
6 Tập thể Khoa Hóa Thực phẩm 700.000 CN-HTP  
7 Tập thể Đào tạo   Đào tạo Đã đóng từ tháng 12-2011 đến tháng 05-2012 tổng cộng 2680.000đ và nhập vào sổ trong tháng 12-2011
8 Tập thể Khoa Anh văn Đại cương 150.000 Đào tạo  
9 Tập thể Công tác sinh viên 500.000 Công tác sinh viên Đóng tháng 4+tháng 5
10 Tập thể Khoa Ngôn ngữ Anh 395.000 Ngôn ngữ Anh  
11 Tập thể Kỹ Thuật Công Trình 600.000 Kỹ Thuật Công Trình  
Tổng cộng 5,345.000    
Trong quá trình cập nhật, có gì thiếu sót, mong Quý phòng ban, Thầy/ Cô liên hệ VP Đoàn trường để bổ sung.
        VP ĐOÀN TRƯỜNG