Đối tác quốc tế

Hợp tác đối ngoại  »  Đối tác quốc tế

Hợp tác đã ký

Triển khai từ 2016

1

OSAKA

Nhật Bản

29/10/2015

Hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật trao đổi sinh viên Cao học

2

KyungNam

Hàn Quốc

23/10/2015

Hợp tác trao đổi giảng viên, sinh viên (ngắn và dài hạn), hợp tác nghiên cứu

Triển khai tới năm 2015

 

 

ĐH Nam Đài Loan

Đài Loan

04/12/2013

Các chương trình Trao đổi giảng viên, sinh viên, nghiên cứu, Cấp học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ

Đang triển khai

1. TRƯỜNG KAMEI (NHẬT BẢN). Ngày ký 01/04/2015

Hợp tác về học thuật, trường KAMEI cấp học bổng bán phần học tiếng Nhật 01 năm cho sinh viên ngành tiếng Nhật.

2. CHENG SHIU UNIVERSITY (ĐÀI LOAN). Ngày ký 20/03/2015

Hợp tác về học thuật, giao lưu văn hóa, trao đổi giảng viên và chương trình đào tạo. Trường cấp học bổng tiến sĩ và thạc sĩ  cho giảng viên và sinh viên.

    3. NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (ĐÀI LOAN). Ngày ký 15/02/2015

         Trao đổi học giả hai bên, hợp tác đào tạo và thực tập cho sinh viên. Trường đã cấp nhiều  học bổng tiến sĩ và thạc sĩ  cho giảng viên và sinh viên.

4. ĐẠI HỌC CHOSUN (HÀN QUỐC). Ngày ký 26/03/2013

   Chương trình hợp tác giao lưu văn hoá, trao đổi giảng viên và sinh viên, giới thiệu sinh viên đi học tại ĐH Chosun.

5. ĐH KYUNGSUNG ((HÀN QUỐC). Ngày ký 22/11/2012

    Chương trình hợp tác giao lưu văn hoá, trao đổi giảng viên và sinh viên, giới thiệu sinh viên đi học tiếng Hàn từ 06 tháng đến 01 năm.

6. ĐH KHOA HOC Y TẾ WONKWANG (HÀN QUỐC). Ngày ký 26/10/2012

    Chương trình hợp tác giao lưu văn hoá, trao đổi giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên, trao đổi học thuật giữa hai bên.

7. TRƯỜNG NHẬT NGỮ NHẬT VĂN (NHẬT BẢN). Ngày ký 25/04/2012

Giới thiệu du học Nhật Bản, cung cấp thông tin về tuyển dụng việc làm và hợp tác trong việc dạy tiếng Nhật cho sinh viên.

8. ĐH WOOSONG (HÀN QUỐC). Ngày ký 11/04/2012

    Chương trình hợp tác giao lưu văn hoá, trao đổi giảng viên và sinh viên, giới thiệu sinh viên đi học tiếng Hàn từ 06 tháng đến 01 năm, cấp học bổng thạc sĩ cho giảng viên, học bổng bán phần thực hành tiếng cho sinh viên.

9. ĐH DONG-EUI ((HÀN QUỐC). Ngày ký 10/04/2012

         Chương trình hợp tác giao lưu văn hoá, trao đổi giảng viên và sinh viên, giới thiệu sinh viên đi học tiếng Hàn từ 06 tháng đến 01 năm, cấp học bổng thực hành tiếng Hàn 01 năm, học bổng thạc sĩ và tiến sĩ cho giảng viên ĐH Lạc Hồng.

10. ĐH NAM SEOUL ((HÀN QUỐC). Ngày ký 10/03/2012

         Chương trình hợp tác giao lưu văn hoá, trao đổi giảng viên và sinh viên, giới thiệu sinh viên đi học tiếng Hàn từ 06 tháng đến 01 năm, cấp học bổng thực hành tiếng cho giảng viên, học bổng bán phần thực hành tiếng cho sinh viên.

11. ĐH INHA ((HÀN QUỐC). Ngày ký 02/02/2012

 Chương trình hợp tác giao lưu văn hoá, trao đổi giảng viên và sinh viên, giới thiệu sinh viên đi học tiếng Hàn từ 06 tháng đến 01 năm, cấp học bổng thạc sĩ cho giảng viên, học bổng bán phần thực hành tiếng cho sinh viên.

       12. TRƯỜNG ĐH SEOUL WOMEN (HÀN QUỐC). Ngày  ký 13/12/2010

     Chương trình hợp tác giao lưu văn hoá, trao đổi giảng viên và sinh viên, giới thiệu sinh viên đi học tiếng Hàn từ 06 tháng đến 01 năm, cấp học bổng thạc sĩ cho giảng viên, học bổng bán phần thực hành tiếng cho sinh viên.

 13. TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA QUẾ LÂM (TRUNG QUỐC). Ngày ký 02/12/2010

     Chương trình hợp tác giao lưu văn hoá, trao đổi giảng viên và nghiên cứu sinh, giới thiệu sinh viên đi học tiếng Trung ngắn hạn và dài hạn, hợp tác nghiên cứu khoa học và trao đổi giáo trình.

 14. TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM HOA TRUNG (TRUNG QUỐC). Ngày ký  14/09/2010

       Chương trình hợp tác giao lưu văn hoá. Cấp học bổng tiến sĩ và thạc sĩ, giới thiệu sinh viên đi học tiếng Trung ngắn hạn và dài hạn. Chương trình hợp tác 2+2 và 1+3.

   15. TRƯỜNG ĐH QUỐC GIA CAO HÙNG (ĐÀI LOAN). Ngày ký 19/07/2010

        Chương trình hợp tác giao lưu văn hoá, trao đổi giảng viên và nghiên cứu sinh, trao đổi sinh viên, giới thiệu học bổng, hợp tác nghiên cứu khoa học.

       16. TRƯỜNG ĐH KANAZAWA (NHẬT BẢN). Ngày  ký 31/03/2010

        Chương trình hợp tác giao lưu văn hoá, trao đổi giảng viên và nghiên cứu sinh, trao đổi sinh viên, cấp học bổng thạc sĩ cho giảng viên, học bổng thực hành tiếng cho sinh viên.

       17.  TRƯỜNG ĐH VESTFOLD (NAUY). Ngày ký 30/11/2009

              Chương trình hợp tác giới thiệu du học, trao đổi giảng viên và sinh viên. Chưa triển khai hợp tác.

 18. TRƯỜNG CAO ĐẲNG YANGSAN (HÀN QUỐC). Ngày ký 16/09/2009

               Giới thiệu sinh viên học tiếng Hàn và chuyên ngành

       19. TRƯỜNG ĐH KWASSUI WOMEN (NHẬT BẢN). Ngày  ký 20/07/2009

       Chương trình hợp tác giao lưu văn hoá, trao đổi giảng viên và sinh viên, giới thiệu sinh viên đi học tiếng Nhật từ 06 tháng đến 01 năm, chương trình liên kết 2+2 ngành tiếng Nhật . Cấp học bổng thực hành tiếng cho giảng viên và sinh viên. Đang thực hiện chương trình.

  20. TRƯỜNG ĐH KWANGJU WOMEN (HÀN QUỐC). Ngày ký 24/02/2009

       Chương trình hợp tác giao lưu văn hoá, trao đổi giảng viên và sinh viên, cung cấp tình nguyện viên dạy tiếng Hàn.

 21.TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ HÀN QUỐC (INTERNATIONAL UNIVERSITY OF KOREA). Ngày ký 06/01/2009

      Chương trình hợp tác với công ty Hwaseung Vina đưa 20 sinh viên sang học, sau đó về làm cho công ty  Nhung do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên chương trình này đang tạm hoãn.

    22. TRƯỜNG ĐH NGHĨA THỦ (I-SHOU) ĐÀI LOAN. Ngày ký 08/08/2008

       Hợp tác đào tạo. Trường có cấp học bổng. cao học sau đó về làm 3 năm cho các công ty tai Quảng Ngãi.

   23. UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (IBK) ĐỨC. Ngày ký 04/01/2007

        Không triển khai hợp tác được vì mức học phí quá cao và không có sinh viên dự tuyển

     24. PHÂN HIỆU NGÔ CHÂU – ĐẠI HỌC QUẢNG TÂY (TRUNG QUỐC). Ngày ký 01/07/2006

             Đã đưa sinh viên đi thực hành tiếng 1 năm (năm 2007).

     25. ĐẠI HỌC YOUNGSAN (HÀN QUỐC).  Ngày ký 22/10/2005

             Đã đưa 1 sinh viên sang học. Trường ĐH Youngsan có tặng sách và hai bên đang nghiên cứu thực hiện chương trình hợp tác 2+2 ngành công nghệ thông tin, chương trình hợp tác trao đổi giảng viên, gởi sinh viên của Youngsan sang dạỵ tiếng Hàn

    26. NATIONAL KAOHSIUNG FIRST UNIVERSITY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY (ĐÀI LOAN) Ngày ký 22/05/2005

        Trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa, thực tập cho sinh viên.  Cấp học bổng tiến sĩ và thạc sĩ cho giảng viên

      27. ĐẠI HỌC CAO UYỂN (KAO YUAN) ĐÀI LOAN. Ngày ký 22/05/2005

      Cấp học bổng bậc đại học và cao học cho giảng viên và sinh viên

   28. ĐẠI HỌC  KUN SHAN (ĐÀI LOAN). Ngày ký 22/05/2005

              Chưa triển khai hợp tác

Trong 5 năm từ 2005-2009 có 12 MOU được ký, từ năm 2010-2014 có 13 MOU được ký và từ đầu năm 2015 đến nay có 03 MOU được ký.

Trong năm học 2014-2015, Trường Đại học Lạc Hồng có hợp tác với các Đại học đối tác trong các lĩnh vực như cấp học bổng tiến sĩ và thạc sĩ cho giảng viên, cấp học bổng thạc sĩ và thực hành tiếng cho các sinh viên xuất sắc.

-    Các  ĐH của Đài Loan như: ĐH Cheng Shiu, ĐH Nam Đài Loan, ĐH Khoa học Ứng dụng Cao Hùng (KUAS), ĐH Yoan Ze và ĐH Đại Diệp.

-    Các ĐH của Hàn Quốc như: ĐH Nữ Seoul, ĐH Ajou và ĐH Sejong.

-    Các ĐH Trung Quốc như: ĐH Cát Lâm, ĐH Đông Nam và ĐH Sư phạm Hoa Trung.

-    Các ĐH Nhật Bản như: ĐH Nara Kyoiku, ĐH Nữ Kwassui và ĐH Kanazawa.

-    Ngoài ra còn có các ĐH khác như: ĐH Cachan (Pháp), ĐH Diliman (Philippines)