Học bổng

Hợp tác đối ngoại  »  Học bổng


Học bổng của trường Khoa học Kỹ thuật Nam Đài Loan (STUST)

Chương trình giảng dạy toàn bộ bằng tiếng Anh, gồm các khối ngành Kỹ thuật, Quản trị và Kinh tế.

Học bổng toàn phần và bán phần được hỗ trợ để sinh viên hoàn thành tốt việc học của mình, ngoài ra các sinh viên có thành tích học tập tốt sẽ được cấp thêm chi phí sinh hoạt và ký túc xá.

Điều kiện nhận học bổng sẽ được thông báo trong cuộc gặp và làm việc vào ngày 14.3.2016.

Thông tin chi tiết về chương trình học và học bổng:

Poster

Flyer


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  57,981       1/217