Tra cứu tài liệu

Đại Học Lạc Hồng  »  Tra cứu tài liệu

Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm Trường Đại học Lạc Hồng

Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm

Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Trường Đại học Lạc Hồng được thành lập ngày 22/07/2013 theo Quyết định số 595/QĐ-ĐHLH của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng trên cơ sở thực thi Đề án số 543/ĐA-ĐHLH ngày 15/07/2013 của Hiệu trưởng về việc ban hành đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Lạc Hồng”.

Chức năng và nhiệm vụ

Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm là trung tâm duy nhất được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ thực thi đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Lạc Hồng”. Chịu trách nhiệm chính trong việc thiết kế chương trình giảng dạy chính khóa về kỹ năng mềm, chiêu sinh, tổ chức, hình thành các khóa học, mời giảng viên theo dõi, đánh giá quá trình giảng dạy cũng như công việc liên quan đến khóa học.

Trung tâm có trách nhiệm tư vấn nội dung, giám sát hoạt động huấn luyện, trải nghiệm có liên quan đến kỹ năng của Khoa, Phòng trong trường để đảm bảo nội dung phù hợp với mục tiêu chung của trường, đảm bảo sự đánh giá chính xác và đầy đủ cho sinh viên.

Chịu trách nhiệm tổng hợp tín chỉ liên quan, quản lý hệ thống đánh giá cho sinh viên toàn trường về kỹ năng mềm, lập hồ sơ trình hiệu trưởng ký nhận chứng chỉ kỹ năng mềm cho sinh viên.

Lãnh đạo đơn vị:

ThS. Nguyễn Hoàng Xuân Anh – Phó Giám đốc

Quyền giám đốc Trung tâm

Địa chỉ liên hệ:

Số 15/3B Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Văn phòng: Dãy nhà D (Cơ sở 2) _ Phòng D102

Điện thoại: 0613.952.422