e-Learning

Đại Học Lạc Hồng  »  e-Learning

Lịch học kỹ năng mềm cho sinh viên khóa 2013

THỨ         NGÀY           GIỜ      PHÒNG                      CHUYÊN ĐỂ                     SỐ TIẾT

2           16/09/2013       13H00    E501             KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN          5

4           18/09/2013       7H30      A301             KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN           5

5           19/09/2013       7H30      A301             KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN           5

5           19/09/2013       13H30     E501             KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN          5

5           19/09/2013       17H30      A301             KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN         5