Lịch học

Thông báo về thời gian làm việc và SĐT nhân viên y tế

Phòng Công tác sinh viên xin thông báo về thời gian làm việc và số điện thoại liên hệ của cán bộ y tế tại cơ sở 1,2,3,5,6, Khoa Dược và Khu Nội trú.

1. Thời gian làm việc

Sáng:              từ 7h00  đến 11h30

Chiều:             từ 12h50 đến 16h30

Tối:                 từ 17h30 đến 20h30

                        từ 17h00 đến 21h00  (tại Khu Nội trú)

Đêm:               từ 21h00 đến 6h00   (tại Khu Nội trú)

2. Điện thoại liên hệ

Phòng CTSV:        0613.952.250

Cán bộ y tế :  Cô Ngoan        : 0909.139.193

                     Thầy Quý        : 0912.518.180

                     Thầy Danh     : 01654.675.357

                     Thầy Lộc         : 0974.494.310

                     Cô Giàu           : 0907.458.745

                     Cô Liệu            : 0985.694.413

                     Cô Thảo          : 0933.515.655

   Chú Hiếu        : 0906.697.476

   Cô Lương        : 0982.814.616