Phổ biến kiến thức

Sinh viên đang học  »  Kiến thức y tế học đường  »  Phổ biến kiến thức


NỘI DUNG

  8 loại vaccine COVID-19 đã được Việt Nam cấp phép sử dụng

   

  📣 Thông tin về 8 loại vaccine COVID-19 đã được Việt Nam cấp phép sử dụng.

  Có thể là hình ảnh về văn bản

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    4,740,536       1/113