Phổ biến kiến thức

Sinh viên đang học  »  Kiến thức y tế học đường  »  Phổ biến kiến thức


NỘI DUNG

  Các típ đeo khẩu trang đúng cách

   

  😷Người Việt Nam đã đeo khẩu trang ra đường từ trước khi có COVID - 19, và hiện tại khẩu trang đã trở thành vật bất ly thân với tất cả.
  ❓Nhưng có phải ai cũng biết đeo khẩu trang đúng cách không?
  ⬇️Tìm hiểu ngay cách đeo khẩu trang đúng cách với minigraphic dưới đây nhé!
  ENGLISH
  😷Vietnamese people has been wearing masks even before the #COVID19 pandemic, and now mask is an essential carry-on item.
  ❓But do everybody really know how to wear them properly?
  ⬇️Find out more about how to wear mask with our minigraphic down below!
  #wearamask 

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'World Health Organization Representative Office for VietNam Sức khỏe mọi người Các típ đeo khẩu trang đúng cách: Chọn khẩu trang phù hợp, vừa với mặt bạn. 2. Đeo và chỉnh dây khẩu trang và đệm mũ cho vừa vặn, che kín mũi và miệng. 3. Rửa sach tay trước khi đeo khẩu trang, khẩu trang đúng cách sau khi sử dụng.'


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    4,812,856       4/248