Phổ biến kiến thức

Sinh viên đang học  »  Kiến thức y tế học đường  »  Phổ biến kiến thức


NỘI DUNG

  Phòng ngừa lây nhiễm covid-19 trong gia đình khi cách ly f0 tại nhà

   

  Có thể là hình ảnh về văn bản

  Có thể là hình ảnh về văn bản

   

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ (Quyết định 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ tế) BẢO ĐẢM NHÀ ở THÔNG THOÁNG Luôn mở của sổ, cửa lái đi khi có thể để không khi luôn được lưu thông, thay đổi. Không sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm. Không để luồng khí thổi từ phòng người nhiễm vào không gian chung. Sử dụng quạt, máy lọc không khí. Luôn nhớ Thực hiện 5K HUTNE HO்்த 5K Dưỡng nóng 0 tá: 19009095 KHAIBÃO 1E ?'


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    4,812,878       1/245