Phổ biến kiến thức

Sinh viên đang học  »  Kiến thức y tế học đường  »  Phổ biến kiến thức


NỘI DUNG

  Lạm dụng và sử dụng sai KHÁNG SINH

  Kháng kháng sinh đặt tất cả chúng ta vào vòng nguy hiểm, và nhiều hơn là một mối nguy.

  Dùng sai và lạm dụng kháng sinh sẽ dẫn đến những nhiễm trùng nguy hiểm hơn mà có thể không chữa trị được.

  Điều gì sẽ xảy ra nếu lá chắn hữu hiệu nhất của chúng ta với vi rút và vi khuẩn thất bại?

  Hãy tuân theo chỉ dẫn của Bác sĩ và nhân viên y tế về sử dụng kháng sinh và không tự kê đơn!

  ----------------------------------------

  Antimicrobial Resistance (AMR) puts us all in danger, in more than just one way.

  Misusing and overusing them lead to more dangerous infections that may not be curable in the future.

  What will happen then, when our best shield against bacterial infections fail?

  Follow the advice of your doctor and healthcare providers on using antimicrobials. Do not self-medicate.

  Không có mô tả ảnh.

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'HANDLE ANTIMICROBIALS World Health Organization RepresentativeOf Lạm dụng và sử dụng sai KHÁNG SINH đặt tất cả chúng ta vào vòng nguy hiểm Bạn có thể giúp giảm kháng kháng sinh! Luôn làm theo lời khuyên của cán bộ y tế có chuyên môn khi sử dụng kháng sinh.'

  Theo WHO Việt Nam


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    4,740,549       2/113