Phổ biến kiến thức

Sinh viên đang học  »  Kiến thức y tế học đường  »  Phổ biến kiến thức


NỘI DUNG

  Biến thể SARS-CoV-2 mới chứa 32 đột biến nguy hiểm thế nào?

  Biến thể mới mang tên B.1.1.529 có tới 32 đột biến trong protein gai, bộ phận giúp virus SARS-CoV-2 xâm nhập tế bào con người.

  Các đột biến ở protein gai có thể ảnh hưởng đến khả năng truyền bệnh và lây lan của virus, cũng khiến các tế bào miễn dịch khó tấn công lại mầm bệnh hơn.

  Infographic_Biến thể SARS-CoV-2 mới mang tên B.1.1.529 có tới 32 đột biến trong protein gai

   SARS-CoV-2 mới mang tên B.1.1.529 có tới 32 đột biến trong protein gai


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    4,832,209       1/467