Phổ biến kiến thức

Sinh viên đang học  »  Kiến thức y tế học đường  »  Phổ biến kiến thức


NỘI DUNG

  Tụ tập đông người và COVID-19

   

   🚧Khi đại dịch #COVID19 vẫn còn đang diễn ra, không có khu vực nào có thể coi là “vùng an toàn” nếu như nơi đó vẫn có các hoạt động tập trung đông người.

  ❌Không tụ tập – Dập dịch nhanh.

  💪Hãy bảo vệ bạn và những người xung quanh bằng cách tiếp tục thực hiện các biện pháp 5K nhé!

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Tụ tập đÃng người và COVID-19 Nguy cơ cao Trong bối cảnh COVID-19, không có bất kỳ hình thức tụ tập nào là "không có nguy cơ"- đặc biệt là các sự kiện tập hợp nhiều người. World World_Health Organization Representative for COVID19 #Coronavirus'

   Theo WHO Việt Nam


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    4,869,797       1/512