Phổ biến kiến thức

Sinh viên đang học  »  Kiến thức y tế học đường  »  Phổ biến kiến thức


NỘI DUNG

  Tiêm chủng phòng COVID-19 và bệnh cúm cùng một lúc là an toàn!

   

  MỘT LẦN TIÊM TRÚNG HAI ĐÍCH!
  Bạn có thể được tiêm chủng #COVID19 và cúm trong cùng một buổi tiêm. Hai vắc xin sẽ không có tác dụng phụ lên nhau.
  Hãy kiểm tra xem cơ sở y tế gần bạn có thực hiện tiêm hai vắc xin không.

  ----------------------------------------

  GET TWO VACCINES WITH ONE APPOINTMENT!
  It is possible for you to get the flu and the COVID-19 vaccination in one appointment. These two vaccines are safe to be taken at the same time.
  Remember to check if health centers near you offer the two vaccination at one appointment. 

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'World Health Organization RepresentativeO for Sự thật về văc xin COVID-19 Tiêm chủng phòng COVID-19 và bệnh cúm cùng một lúc là an toàn! Nếu có nguồn cung sẵn sàng, những người có nguy cơ nhiễm cúm và COVID-19 có thể được tiêm vắc xin phòng chống cả hai loại bệnh trong cùng một buổi tiêm. () ) 3/12/2021'

  Theo WHO Việt Nam 


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    4,783,760       1/196