Phổ biến kiến thức

Sinh viên đang học  »  Kiến thức y tế học đường  »  Phổ biến kiến thức


Hãy nhớ vệ sinh tay

 

🤲🧼Vệ sinh tay sạch sẽ là một trong những thói quen giúp bạn tránh được phần lớn nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm, như #COVID19, #cúm, #chân_tay_miệng,…

Hãy nhớ #rửa_tay đúng cách TRƯỚC KHI:

🍕Ăn uống

🍳Nấu và chuẩn bị thực phẩm

🥩Chạm tay vào thực phẩm/đồ ăn

Và SAU KHI:

🚽Đi vệ sinh

🐱Chạm vào thú nuôi/động vật

🪚Chạm vào đồ vật bẩn

----------

🤲🧼Washing your hands frequently is one of the most effective habits to help you minimize the risk of gettinginfectious diseases, such as #COVID19, , #flu, and #handfootmouth,…

Remember to wash your hands the right way BEFORE:

🍕Eating or drinking

🍳Cooking or preparing food

🥩Touching food/ingredients

And AFTER:

🚽Going to the toilet

🐱Touching animals, pets

🪚Touching dirty objects

Theo WHO Việt Nam

H.Q 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  5,024,325       2/757