Phổ biến kiến thức

Sinh viên đang học  »  Kiến thức y tế học đường  »  Phổ biến kiến thức


NỘI DUNG

  Hãy nhớ vệ sinh tay

   

  🤲🧼Vệ sinh tay sạch sẽ là một trong những thói quen giúp bạn tránh được phần lớn nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm, như #COVID19, #cúm, #chân_tay_miệng,…

  Hãy nhớ #rửa_tay đúng cách TRƯỚC KHI:

  🍕Ăn uống

  🍳Nấu và chuẩn bị thực phẩm

  🥩Chạm tay vào thực phẩm/đồ ăn

  Và SAU KHI:

  🚽Đi vệ sinh

  🐱Chạm vào thú nuôi/động vật

  🪚Chạm vào đồ vật bẩn

  ----------

  🤲🧼Washing your hands frequently is one of the most effective habits to help you minimize the risk of gettinginfectious diseases, such as #COVID19, , #flu, and #handfootmouth,…

  Remember to wash your hands the right way BEFORE:

  🍕Eating or drinking

  🍳Cooking or preparing food

  🥩Touching food/ingredients

  And AFTER:

  🚽Going to the toilet

  🐱Touching animals, pets

  🪚Touching dirty objects

  Theo WHO Việt Nam

  H.Q 


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    4,869,375       1/521