Phổ biến kiến thức

Sinh viên đang học  »  Kiến thức y tế học đường  »  Phổ biến kiến thức


Khuyến cáo phòng chống bệnh cúm mùa

 

🤧 Khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế phòng bệnh cúm mùa (bao gồm Cúm A - Cúm B) 🛡️ 

Theo Sức khỏe Việt Nam

H.Q-CTSV 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  5,157,229       1/709