Phổ biến kiến thức

Sinh viên đang học  »  Kiến thức y tế học đường  »  Phổ biến kiến thức


Bệnh dại - Không thể xem thường

CẢNH BÁO NGUY CƠ TIẾP TỤC PHÁT SINH DỊCH BỆNH DẠI

Theo CDC Đồng Nai

HQ-CTSV 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  5,160,817       1/742