Phổ biến kiến thức

Sinh viên đang học  »  Kiến thức y tế học đường  »  Phổ biến kiến thức


Thay đổi quan điểm về chăm sóc tai

 

🌐 Trên toàn thế giới, hơn 80% nhu cầu chăm sóc tai và thính giác vẫn chưa được đáp ứng.

❌ Nhận thức sai lầm và tư duy kỳ thị ăn sâu vào xã hội là những yếu tố chính hạn chế nỗ lực ngăn ngừa và giải quyết việc mất thính lực.

✅ Thay đổi tư duy liên quan đến chăm sóc tai và thính giác là vô cùng quan trọng để cải thiện khả năng tiếp cận và giảm thiểu chi phí của việc mất thính lực không được giải quyết.

-----------------

🌐 Globally, over 80% of ear and hearing care needs remain unmet.

❌ Deeply ingrained societal misperceptions and stigmatizing mindsets are key factors that limit efforts for preventing and addressing hearing loss.

✅ Changing mindsets related to ear and hearing care is crucial to improving access and mitigating the cost of unaddressed hearing loss.

Theo WHO Việt Nam


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  5,176,581       1/613