Qui định

Quyết định thay đổi hình thức thi Tin học

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu nhà trường, Ban giám đốc về việc thay đổi hình thức thi lấy chứng chỉ Tin học tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, nay Trung tâm xin thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên quyết định đã được BGH ký duyệt, các bạn xem chi tiết  tại đây

Việc thay đổi hình thức thi này hướng tới những mục đích sau:

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên (không phải thi 2 lần như trước thi tin A, thi tin B)

2. Giảm bớt chi phí thi do 02 lần thi (nay chỉ còn 01 lần)

3. Và điều quan trọng hơn đó là trao dồi kiến thức về kỹ năng ứng dụng Tin học cho công việc sau này một cách đồng bộ, đầy đủ và toàn diện hơn

4. Thời gian áp dụng cho việc thay đổi này là 01/04/2014