Tin tức SNK

Trường Lạc Hồng vinh dự là đơn vị tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2012 dành cho sinh viên và giảng viên trẻ

            Ngày 17/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 8649/BGDĐT_KHCNMT giao cho Trường Đại học Lạc Hồng đăng cai tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt nam” năm 2012 dành cho sinh viên và giảng viên trẻ vào ngày 05/1/2013 (xem hình 1).

            Đây là vinh dự lớn cho Trường Đại học Lạc Hồng và tỉnh Đồng Nai với bạn bè và cộng đồng đào tạo nguồn nhân lực cũng như nghiên cứu khoa học trong cả nước.

            Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012 là lần tổ chức thứ 2 dành cho sinh viên và là lần tổ chức đầu tiên dành cho giảng viên trẻ. Giải thưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan: Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Về Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2012 dành cho sinh viên:

Năm 2012, có 311 công trình của sinh viên tham gia thi giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012 dành cho sinh viên. Trong đó 279 công trình của 77 trường công lập và có 32 công trình của 11 trường ngoài công lập tham gia.

Kết quả, có 11 giải Nhất, 20 giải Nhì, 70 giải Ba, 126 giải Khuyến khích và 84 công trình không đạt giải. Khối trường ngoài công lập có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 11 giải Khuyến khích. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, www.moet.gov.vn, 2012)

Xếp hạng theo trường của người viết, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên xếp hạng Nhất với 2 giải Nhất; xếp hạng nhì thuộc về Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba; xếp hạng ba thuộc về Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba; tiếp theo hạng 4 và 5 là Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Thái Nguyên. (Xem bảng 1)

Trường Đại học Lạc Hồng xếp hạng 6 với 1 giải Nhất, 1 giải Nhì. Và Trường Đại học Lạc Hồng cũng là trường ngoài công lập duy nhất có giải Nhất. (Xem bảng 2)

Về Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2012 dành cho giảng viên trẻ:

Năm 2012, có 94 công trình của giảng viên thuộc 32 trường tham gia thi giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012 dành cho giảng viên trẻ. Trong đó, 88 công trình của 31 trường công lập và có 6 công trình của 1 trường ngoài công lập tham gia.

Kết quả, có 5 giải Nhất, 18 giải Nhì, 21 giải Ba, 26 giải Khuyến khích và 24 công trình không đạt giải. Khối trường ngoài công lập có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, www.moet.gov.vn, 2012)

Xếp hạng theo trường của người viết, Trường Đại học Lạc Hồng xếp hạng nhất với 1 giải Nhất và 2 giải Nhì; xếp hạng nhì thuộc về Trường Đại học Huế với 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba; xếp hạng ba thuộc về Trường Đại học Y Thái Bình với 1 giải Nhất, 1 giải Khuyến khích; tiếp theo hạng 4 và 5 là Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Xem bảng 3)

Trường Đại học Lạc Hồng vinh dự xếp hạng nhất với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì. Và Trường Đại học Lạc Hồng cũng là trường ngoài công lập duy nhất tham gia và đạt giải cao.

Có thể nói, Trường Đại học Lạc Hồng là trường ngoài công lập có điểm sáng về thành tích nghiên cứu khoa học trong sinh viên và giảng viên trẻ. Chính vì những thành công trên mà Trường Đại học Lạc Hồng vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức lễ trao giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2012 dành cho sinh viên và giảng viên trẻ.

/Data/News/535/images/scan_b33q8.jpg

Hình 1: Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho
Trường Đại học Lạc Hồng tổ chức Lễ trao Giải thưởng năm 2012.

BẢNG 1:

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG GIẢI THƯỞNG
"TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM" NĂM 2012 DÀNH CHO SINH VIÊN

STT

Đơn vị

Nhất

Nhì

Ba

Khuyến khích

Không đạt

Tổng

1

Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2

   

2

 

4

2

Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

1

2

4

4

 

11

3

Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

1

2

1

 

1

5

4

Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế

1

1

1

   

3

5

Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học

1

1

1

   

3

6

Trường Đại học DL Lạc Hồng

1

1

   

2

4

7

Đại học Quốc gia Tp.HCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1

 

2

2

1

6

8

Học viện An ninh Nhân dân

1

 

1

1

 

3

9

Trường Đại học Lâm nghiệp

1

   

1

2

4

10

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

1

   

1

 

2

11

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

1

7

1

 

9

12

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

 

1

2

3

2

8

13

Học viện Ngân hàng

 

1

2

   

3

14

Trường Đại học Xây dựng

 

1

1

5

1

8

15

Trường Đại học Ngoại thương

 

1

1

4

 

6

16

Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm

 

1

1

2

2

6

17

Trường Đại học Vinh

 

1

1

1

1

4

18

Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học KHXH&NV

 

1

1

   

2

19

Trường Đại học DL Văn Lang

 

1

 

4

2

7

20

Trường Đại học Hàng hải

 

1

 

3

2

6

21

Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế

 

1

 

1

 

2

22

Trường Đại học An ninh Nhân dân

 

1

 

1

 

2

23

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

 

1

     

1

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, www.moet.gov.vn, 2012)

BẢNG 2:

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP THAM GIA GIẢI THƯỞNG
"TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM" NĂM 2012 DÀNH CHO SINH VIÊN

STT

Đơn vị Nhất Nhì Ba Khuyến khích Không đạt Tổng
1 Trường Đại học DL Lạc Hồng 1 1     2 4
2 Trường Đại học DL Văn Lang   1   4 2 7
3 Trường Đại học DL Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM     1 2   3
4 Trường Đại học Hồng Đức     1 1   2
5 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng     1   2 3
6 Trường Đại học DL Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM     1   1 2
7 Trường Đại học Hùng Vương       2   2
8 Trường Đại học DL Phương Đông       1 1 2
9 Trường Đại học Quang Trung       1   1
10 Trường Đại học DL Duy Tân         3 3
11 Trường Đại học DL Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội         3 3
  TỔNG 1 2 4 11 14 32

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, www.moet.gov.vn, 2012)

BẢNG 3:

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG GIẢI THƯỞNG
“TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM 2012 DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

STT

ĐƠN VỊ 

Nhất

Nhì

Ba

Khuyến
khích

Không
đạt

Tổng

1

Trường Đại học Lạc Hồng 

1

2

 

1

2

6

2

Đại học Huế

1

1

2

2

 

6

3

Trường ĐH Y Thái Bình 

1

   

1

1

3

4

Trường ĐH Giáo dục – ĐHQGHN

1

       

1

5

Trường ĐHBK – ĐHQG Tp HCM 

1

       

1

6

Trường ĐH Kinh tế TP HCM

 

3

2

3

2

10

7

Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội 

 

2

2

   

4

8

Đại học Thái Nguyên

 

2

 

4

2

8

9

Trường Đại học Nông lâm TP HCM

 

2

     

2

10

Trường ĐH Hùng Vương

 

1

1

1

1

4

11

Trường Đại học Sư phạm TPHCM 

 

1

 

1

 

2

12

Trường ĐH KHTN _ ĐHQGHN 

 

1

   

1

2

13

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

 

1

     

1

14

Trường Đại học Vinh

 

1

     

1

15

Trường ĐH Khoa học – Đại học Huế

 

1

     

1

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, www.moet.gov.vn, 2012)

Nguyễn Văn Tân

Lạc Hồng, Tài năng khoa học trẻ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2012


   • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
   • Điện thoại: 0251 3952 778
   • Email: lachong@lhu.edu.vn
   • © 2023 Đại học Lạc Hồng
     885,400       1/1,209