Tuyên truyền

Sinh viên đang học  »  Tuyên truyền

NỘI DUNG

  Sinh viên Lạc Hồng hoàn thành “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2020-2021 (đợt 1)

  Vừa qua, từ ngày 28/9 đến ngày 06/11/2020, Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2020-2021 (đợt 1) cho toàn thể sinh viên Nhà trường. Đối với tân sinh viên khóa 2020 các em được học trực tiếp trên giảng đường A301, đối với các sinh viên khóa 2019 trở về trước các em được cập nhật những nội dung mới trong chương trình thông qua buổi sinh hoạt lớp hàng tuần. Đây là khóa học bắt buộc, có ý nghĩa giúp cho những sinh viên hình dung được môi trường học tập phía trước của mình.

  NGƯT.TS Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường
  phổ biến cho sinh viên chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và
  các vấn đề về biển đảo Việt Nam

  Qua tuần học, các bạn sinh viên đã được Nhà trường triển khai các nội dung như:

  - Quy chế, quy định về đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường.

  - Một số nội dung công tác trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2020-2021.

  - Các thông tin về chính sách cho sinh viên; quy định đánh giá rèn luyện; khen thưởng kỷ luật sinh viên; văn hóa ứng xử trong trường học, tuyên truyền sinh viên không tham gia đa cấp, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 các hoạt động hỗ trợ sinh viên

  - Chủ trương của Nhà trường trong giáo dục đào tạo, chiến lược phát triển của trường, những đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo tại Việt Nam theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

  ThS. Nguyễn Hồ Xuân Hương – Trưởng phòng Công tác sinh viên
  giải đáp những thắc mắc của tân sinh viên

  Bên cạnh đó, không thể thiếu các nội dung công tác giáo dục thể chất và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 – 2021 cũng được phổ biến đến sinh viên trong các chương trình ngoại khóa.

  Các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về giao thông và văn hóa giao thông; tuyên truyền về phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội; các chuyên đề về chủ quyền biển đảo và chiến lược biển đảo của Việt Nam hiện nay; tình hình về kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng trong thời gian qua cũng được nhà trường lồng ghép vào khóa học.

  NGƯT.TS Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường khen thưởng cho các sinh viên có câu trả lời xuất sắc trong buổi học

  Đặc biệt, thu hút được sự quan tâm theo dõi chăm chú của các em sinh viên là phần báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do NGƯT.TS Nguyễn Thị Thu Lan trình bày. Thông qua chuyên đề này, các bạn tân sinh viên đã học thêm được nhiều điều về  “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gắn với trách nhiệm của sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Qua đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc.

  ThS. Nguyễn Trọng Vinh - Phó Trưởng phòng Đào tạo
  tận tình chia sẻ về chương trình đào tạo cho HSSV 

  Một số nội dung khác có liên quan mật thiết đến các bạn sinh viên như giới thiệu về hoạt động hệ thống thông tin nhà trường; tư liệu học tập trong thư viện điện tử của nhà trường; các chương trình đào tạo ngoại khóa: chứng chỉ ngoại ngữ, tin học…cũng được truyền đạt đến sinh viên.

  Kết thúc “tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2020-2021 các bạn sinh viên đã được tham gia làm bài thu hoạch; đóng góp ý kiến của mình về công tác tổ chức lớp học công dân đầu khóa và ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về không vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng pháo.

  Có thể nói “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2020 – 2021 đã kết thúc thành công tốt đẹp, đây được xem như là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, được Nhà trường chuẩn bị chu đáo nhằm đạt hiệu quả giáo dục cao. Thông qua tuần sinh hoạt các bạn sinh viên đã tiếp thu được các nội dung hữu ích, làm hành trang cho khoảng thời gian gắn bó học tập và rèn luyện tại trường Đại học Lạc Hồng.

  P.CTSV


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    1,918,637       1/342