Tuyên truyền

Sinh viên đang học  »  Tuyên truyền


NỘI DUNG

  Đại học lạc hồng nhận bằng khen về đề án 1501 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Sáng 11-5, Bộ Giáo dục và đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020. Tham dự hội nghị trực tuyến tại UBND tỉnh Đồng Nai, về phía Trường Đại học Lạc Hồng có NGƯT. TS Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Hiệu trưởng nhà trường và ông Vũ Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng công tác sinh viên dự.

  Trường Đại học Lạc Hồng đã xác định việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống (LTCM-ĐĐLS) cho sinh viên là nhiệm vụ then chốt và thực hiện thường xuyên nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, sâu rộng hơn nữa trong việc xây dựng lớp sinh viên – thanh niên vừa hồng vừa chuyên trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

  Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

  Với mục tiêu giáo dục lấy người học là trọng tâm, sinh viên Lạc Hồng ngay từ khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học đã được Nhà trường hỗ trợ các điều kiện tốt nhất để phục vụ việc học tập, rèn luyện như điều kiện học tập, hỗ trợ tài chính, chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý…Nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục LTCM-ĐĐLS cho sinh viên thông qua Tuần sinh hoạt công dân, thông qua sinh hoạt lớp của GVCN/CVHT hàng tuần, qua các CLB văn hóa văn nghệ, các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, về học tập và làm theo tấm gương Bác, tuyên dương các gương sáng sinh viên, đảm bảo an ninh trật tự trường học, công tác ngoại trú sinh viên…

  Trong đó, nổi bật của công tác giáo dục LTCM-DĐLS của nhà trường là đã xây dựng được hệ thống quản lý, giáo dục đạo đức lối sống trên môi trường mạng qua các trang như me.lhu.edu.vn, trang fanpage của nhà trường, youtube LHU… Các nội dung được nhà trường, các sinh viên chia sẻ, đăng tải các clip ngắn, các hình ảnh ý nghĩa, bài viết ngắn gọn… nhưng chứa đựng các thông điệp giáo dục rõ ràng, tích cực và dễ tiếp nhận. Không chỉ vậy, các ý kiến góp ý, kiến nghị của sinh viên trên môi trường mạng được các bộ phận của nhà trường kịp thời tiếp nhận, phản hồi thông tin đến sinh viên. Các trường hợp chia sẻ, bình luận có nội dung không phù hợp, đi ngược lại chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước hoặc nội quy, quy định của Nhà trường đều được nhắc nhở và định hướng phù hợp.

  Được sự phối hợp của các đơn vị trong nhà trường, sau 5 năm thực hiện Quyết định số 1501, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên của trường đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của sinh viên trường. Qua 05 năm thực hiện đề án, sinh viên Lạc Hồng đạt kết quả rèn luyện xuất sắc chiếm khoảng 15%, sinh viên đạt kết quả rèn luyện tốt hơn 30%, số sinh viên vi phạm bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên dưới 01%.

  Với những kết quả đó, Trường Đại học Lạc Hồng vinh dự là 1 trong 32 trường đại học, cao đẳng trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen trong Hội nghị tổng kết.

  Trong giai đoạn tới, Trường Đại học Lạc Hồng tiếp tục tăng cường giáo dục sinh viên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và khơi dậy trong sinh viên khát vọng cống hiến, niềm tự hào dân tộc, luôn nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão; có tinh thần trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

  Phòng Công tác sinh viên


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    1,966,838       1/71