Tin tức

Thành lập nhóm chuyên trách hỗ trợ công tác kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA

 

Sáng ngày 22/10/2019, Khoa Dược đã tổ chức cuộc họp thành lập nhóm chuyên trách hỗ trợ công tác kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Thành phần tham dự bao gồm Lãnh đạo Khoa Dược và quý thầy cô trưởng phó bộ môn, các cán bộ, giảng viên và nhân viên Khoa Dược.

Tại buổi họp, Lãnh đạo Khoa Dược đã nêu rõ vai trò của nhóm chuyên trách hỗ trợ công tác kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA. Nhóm chuyên trách có trách nhiệm viết SAR (báo cáo tự đánh giá), thu thập minh chứng và xử lý dữ liệu, kiểm soát và hoàn thiện CTĐT cũng như theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Thành phần nòng cốt của các nhóm chuyên trách gồm các thầy cô trưởng, phó bộ môn, cán bộ giáo vụ, quản sinh, bí thư đoàn khoa… Các thầy cô này đều đã được tham gia các khóa tập huấn về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học do BUILD-IT tổ chức.

Kết thúc cuộc họp, Khoa Dược đã thành lập được các nhóm chuyên trách hỗ trợ công tác kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA. Hy vọng với lực lượng nhân sự giỏi chuyên môn, giàu tâm huyết, tập thể Khoa Dược sẽ thành công trong quá trình kiểm định CTĐT theo AUN-QA vào năm 2020.

 

 

 

 

 

 

Khoa Dược

AUN