Lý lịch khoa học

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Lý lịch khoa học

Phạm Văn Toản

 


    Văn phòng:  Khoa Cơ điện – Điện tử, Cơ Sở 6, Đại học Lạc Hồng

    Chức vụ:  Trưởng khoa

    Chuyên ngành:  Cơ điện tử

    Học hàm, học vị:  Tiến sĩ

    Điện thoại:   (02513) 3 951 937 hoặc 0915.637.268

    Email:          toanlhu@gmail.com

 

 1. 1. MÔN GIẢNG DẠY
  1. - Công nghệ khí nén - thủy lực
  2. - Autocad
  3.  
 2. 2. Những lĩnh vực đang nghiên cứu
  1. - Nghiên cứu trong lĩnh vực tự động hóa cải tiến quy trình sản xuất.
  2. - Nghiên cứu trong lĩnh vực sấy nông sản thực phẩm.
  3.  
 3. 3. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

 1. 4. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 •      5. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ THỰC HIỆN:
 •  
 • 5.1. Bài báo trong nước và quốc tế
 •  
 • 5.2. Giải thưởng Khoa học và công nghệ
 •  
 • 5.3. Chuyển giao Khoa học và công nghệ
 •