Ban tổ chức

Ban tổ chức

Trưởng ban

 Lâm Thành Hiển      Phó Hiệu trưởng Trường Đại học  Lạc Hồng

 

Phó trưởng ban

            Trần Văn Lăng                                                              

Phó Viện trưởng Viện Cơ học và Tin học ứng dụng, Viện HL KHCN Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Lan Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng
Phạm Thị Thanh Hương Giám đốc Khu Công Nghiệp  Amata
Đặng Văn Nghìn  Phó Chủ tịch Hội Cơ điện tử Việt Nam
Đỗ Quốc Quang Thư ký khoa học Chương trình   KC-03
Thái Quang Vinh Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Viện HL KHCN Việt Nam
 
Thành viên
 Nguyễn Vũ Quỳnh  Trường Đại học Lạc Hồng
Phạm Văn Toản Trường Đại học Lạc Hồng
Huỳnh Cao Tuấn Trường Đại học Lạc Hồng
Lê Hoàng Anh Trường Đại học Lạc Hồng
 Trần Văn Diệm Trường Đại học Lạc Hồng
Cao Văn Dư  Trường Đại học Lạc Hồng
Nguyễn Bá Thuận  Trường Đại học Lạc Hồng
Đào Thanh Mai Trường Đại học Lạc Hồng
Trần Minh Mẫn Trường Đại học Lạc Hồng
Hồ Hải Yến Trường Đại học Lạc Hồng
Châu Quang Trạng Trường Đại học Lạc Hồng
Võ Hồng Bảo Châu  Trường Đại học Lạc Hồng
Nguyễn Hồ Xuân Hương Trường Đại học Lạc Hồng
Lê Sơn Quang Trường Đại học Lạc Hồng
Trần Dũng Trường Đại học Lạc Hồng
Phạm Minh Tuấn Hội Cơ Điện tử Việt Nam