Ban tổ chức

Ban chương trình

Trưởng ban
  Phạm Thượng Cát                        

Tổng biên tập Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Viện HL KHCN Việt Nam

          

Phó trưởng ban 

Nguyễn Đức Cương             Chủ tịch Hội Hàng không Vũ trụ  Việt Nam        
Trần Quang Vinh Đại học Quốc Gia Hà Nội
Lê Hoài Quốc 

Trưởng Ban quản lý  Khu  Công nghệ cao TP HCM

 

Thành viên

Đặng Văn Nghìn Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng
Nguyễn Tăng Cường Học viện KTQS
Nguyễn Văn Chúc  Viện KHCN Quân sự
Đặng Ngọc Thanh  Học viện KTQS
Phạm Mạnh Thắng  Trường ĐH Công nghệ
Chử Đức Trình Trường ĐH Công nghệ
Trần Dương Trí  Trường ĐH Công nghệ
Trần Xuân Tú Trường ĐH Công nghệ
Doãn Minh Chung       Viện Công nghệ Vũ Trụ
Nguyễn Chỉ Sáng   Viện Nghiên cứu Cơ khí
Thái Quang Vinh Viện Công nghệ Thông tin
Nguyễn Văn Khang  Trường ĐHBK Hà Nội
Đỗ Sanh  Trường ĐHBK Hà Nội
Nguyễn Đăng Minh  Hội Hàng không-Vũ trụ
Đào Văn Hiệp  Học viện Kỹ thuật quân sự
Phan Xuân Minh Trường ĐHBK Hà Nội
Vũ Ngọc Phát Viện Toán học
Nguyễn Doãn Phước Trường ĐHBK HN
Bùi Thế Dũng Viện Vật lý
Nguyễn Quang Hoan  Học viện CN BCVT
Ngô Kiều Nhi Trường ĐHBK TP HCM
Đỗ Quốc Quang Chương trình KC-03
Nguyễn Phùng Quang      Trường ĐHBK HN
Đinh Văn Phong  Trường ĐHBK HN
Đoàn Quang Vinh Trường ĐHBK Đà Nẵng
Phạm Ngọc Tuấn Trường ĐHBK TP HCM 
Lê Bá Dũng Viện Công nghệ Thông tin 
Đoàn Thế Tuấn  Học Viện KTQS
Tô Văn Dực Viện KH và CN Quân sự 
Phạm Vũ Uy  Viện KH và CN Quân sự 
Thái Doãn Tường  Viện KTQS PK-KQ 
Lã Hải Dũng Viện KTQS PK-KQ 
Đặng Xuân Hoài Tổng công ty Tàu thủy VN 
Lê Văn Doanh  Trường ĐHBK HN 
Thân Ngọc Hoàn ĐH Dân lập Hải Phòng 
Trần Hoài Linh  Trường ĐHBK HN
Vũ Ngọc Hùng Trường ĐHBK Hà Nội 
Nguyễn Ngọc Lâm 

Phân Viện Điện Tử, Tin học

và Tự động hóa tại TP HCM 

Nguyễn Văn Nhờ Trường ĐHBK TP HCM 
Nguyễn Tân Tiến Trường ĐHBK TP HCM 
Nguyễn Đình Đức  Đại học QG Hà Nội 
Nguyễn Chí Ngôn Đại học Cần thơ 
Phạm Minh Tuấn Viện Công nghệ Vũ Trụ 
Bùi Trọng Tuyên Viện Công nghệ Vũ Trụ 
Phạm Ngọc Tiệp Trường ĐH Hàng hải, HP 
Nguyễn Thế Truyện Viện Điện Tử, Tin học và Tự động hóa 
Trần Đức Thuận Viện KH và CN Quân sự 
Nguyễn Công Định      Học Viện KTQS  
Phạm Thị Ngọc Yến  Trường ĐHBK HN          
Vũ Quốc Trụ Học Viện KTQS
Dương Hoài Nghĩa Trường ĐHBK TP HCM
Tạ Cao Minh Trường ĐHBK HN
Bùi Quốc Khánh Trường ĐHBK HN
Nguyễn Vũ Quỳnh Trường ĐH Lạc Hồng
Nguyễn Ngọc Phương Trường ĐH Lạc Hồng
Nguyễn Thanh Sơn Trường ĐH Lạc Hồng
Trương Nguyên Vũ Trường ĐH Lạc Hồng