Ban tổ chức

Cơ quan đồng tổ chức

Hội Cơ Điện tử Việt Nam
Trường Đại học Lạc Hồng  (Đơn vị đăng cai tổ chức)
Chương trình Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ  Cơ khí -Tự động hóa  KC-03
Khu Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh
Khu công nghiệp Amata
Viện Cơ học và Tin học ứng dung, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam