Ban tổ chức

Đơn Vị Đồng Tổ Chức/ Co-organizers

Đại Học Lạc Hồng

Đại Học Bách Khoa – ĐHQG-TP.HCM

Đại Học Đồng Nai

Lac Hong University

Ho Chi Minh City University of Technology (VNU-HCM)

Dong Nai University