Giới thiệu

Giới thiệu

Hội Cơ điện tử Việt Nam định kỳ 2 năm một lần tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ điện tử từ năm 2002 nhằm phát triển lĩnh khoa học và công nghệ Cơ điện tử vì sự phát triển bền vững của đất nước. Tiếp theo sự thành công của các Hội nghị VCM-2002, VCM-2004, VCM-2006, VCM-2008, VCM-2010,  VCM2012, Hội nghị VCM-2014 là Hội nghị toàn quốc về Cơ điện tử lần thứ 7 được Hội Cơ điện tử Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Lạc Hồng, Chương trình nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hoá  KC-03, Khu công nghệ cao Thành phố HCM, Khu công nghiệp Amata, Viện Cơ học và Tin học ứng dụng, và Viện Công nghệ Thông Tin thuộc Viện Hàn lâm Khoa  học và Công nghệ Việt Nam tổ chức trong 2 ngày 21-22/11/2014 tại Trường Đại học Lạc Hồng, Thành phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai.
Cũng như Hội nghị VCM-2012, Hội nghị VCM-2014  có tổ chức tiểu ban  quốc  tế bao gồm các báo cáo trình bày bằng tiếng Anh cho các tác giả trong và ngoài nước.

Tiêu chí Hội nghị: Cơ điện tử cho sự phát triển khu vực miền Nam.

Mục đích Hội nghị:

  • Xây dựng một diễn đàn trao đổi hợp tác khoa học công nghệ cho cộng đồng các chuyên gia, các nhà quản lý, các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực  Cơ điện tử 
  • Giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới và các sản phẩm ứng dụng trong  thực tiễn
  • Tăng cường liên kết giữa “Nghiên cứu, Đào tạo và Sản xuất” trong lĩnh vực Cơ điện tử khu vực miền Nam.
Địa điểm:  Trường Đại học Lạc Hồng, Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Ngôn ngữ Hội nghị: Tiếng Việt  hoặc  Tiếng Anh

Kỷ yếu Hội nghị

Các báo cáo được chấp nhận và trình bày ở Hội nghị sẽ được đăng trong CD kỷ yếu Hội nghị có mã số ISBN và được tuyển chọn đăng trên Tạp chí quốc gia Tin học và Điều khiển học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Mốc thời gian

 
 
Nội Dung  Thời Gian
        Nộp toàn văn báo cáo      31/08/2014
        Thông báo chấp nhận báo cáo         10/10/2014
        Nộp báo cáo đã hoàn thiện         25/10/2014
        Đăng ký tham dự Hội nghị              05/11/2014 
        Hội nghị           21-22/11/2014

 

Quy cách upload bài hoàn thiện (FINAL VESION)

Hạn upload bản hoàn thiện: 25/10/2014

Các bài được chấp nhận đăng trong tuyển tập hội nghị vcm-2014 cần hoàn thiện theo các ý kiến phản biện.

Sau khi hoàn thiện và bổ sung biography & ảnh của các tác giả, có thể upload bài lên easychair theo các bước như sau:

           1. Đầu tiên sign in vào easychair với author account theo đường link sau: 

               https://easychair.org/conferences/?conf=vcm2014

               Nếu quên username hay password có thể nhận lại theo chỉ dẫn.

      2. Khi đã sign in, màn hình " vcm-2014 (author) " sẽ hiện ra . kích chuột vào menu "my submissions" và chọn bài báo cần upload. lúc này trên góc phải màn hình sẽ hiện ra dòng "proceedings version".

     3. Click vào chữ "proceedings version" thì màn hình "VCM-2014 proceedings (proceedings author)" sẽ hiện ra và kích chuột vào dòng "upload new version " ở bên phải sẽ upload được bản final.

         4. Các tác giả có thể hiệu chỉnh và update bản hoàn thiện nhiều lần đến hết ngày 25/10/2014. sau đó hệ thống sẽ đóng cổng và bản updated cuối cùng sẽ được chuyển sang khâu biên tập proceedings của hội nghị.

Lưu ý: Các bài có thông báo được chấp nhận có điều kiện cần upload bản sửa, hoàn thiện chậm nhất đến hết ngày 20/10/2014 để các ban chương trình duyệt lại lần cuối.

Giải thưởng của Hội nghị

Hội nghị VCM2014 có các giải thưởng Bài báo hay được Hội đồng xét giải thưởng lựa chọn trên cơ sở nội dung khoa học của bài báo và phương pháp trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Đề xuất phiên báo cáo chuyên đề

Hội nghị VCM2014 khuyến khích các đề xuất mở phiên báo cáo theo các chuyên đề riêng tại Hội nghị của các tổ chức nghiên cứu và đào tạo liên quan đến lĩnh vực điều khiển và tự động hoá. Các đề nghị này xin gửi trực tiếp tới trưởng ban chương trình theo địa chỉ e-mail ptcat@ioit.ac.vn.

Lệ phí hội nghị

    1.000.000 đồng/người 

Lệ phí trên bao gồm tài liệu và 01 CD kỷ yếu Hội nghị, tham dự các phiên họp hội nghị, 1 bữa trưa, cà phê giải lao và banquet Hội nghị.

Mỗi tác giả đóng lệ phí được đăng 1 bài trong tuyển tập Hội nghị. Nộp thêm 500.000 đồng cho mỗi bài thêm.

Tài trợ cho Hội nghị

Ban tổ chức Hội nghị đánh giá cao và kêu gọi các đơn vị và cá nhân tài trợ, ủng hộ bằng hiện vật, dịch vụ hay ngân khoản để Hội nghị VCM2014 thành công tốt đẹp. Mọi tài trợ bằng hiện vật, hay dịch vụ xin liên hệ với Ban tổ chức Hội nghị. Mọi tài trợ cho Hội nghị đều được ghi danh và công bố ở Hội nghị.

Quảng cáo và triển lãm

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu quảng cáo, triển lãm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tại Hội nghị và trong các ấn phẩm của Hội nghị xin liên hệ trực tiếp tới Ban tổ chức của Hội nghị.