Liên hệ

Thư ký Nguyễn Thanh Sơn

NGUYỄN THANH SƠN
Địa chỉ: Trường Đại học Lạc Hồng - số 10 Huỳnh Văn Nghệ, Biên Hòa, Đồng Nai.

Email: nguyenthanhson@lhu.edu.vn

Tel: 0906355079