Liên hệ

Trưởng ban Nguyễn Vũ Quỳnh

NGUYỄN VŨ QUỲNH
Địa chỉ: Trường Đại học Lạc Hồng - số 10 Huỳnh Văn Nghệ, Biên Hòa, Đồng Nai.

Email: vuquynh@lhu.edu.vn

Tel: 0919 150171 - 0613 952534                          

Fax: 061.3952534