Tin tức

Sinh viên ngành Nhật Bản học nhận được học bổng du học năm 2021

Năm 2021, 06 sinh viên ngành Nhật Bản học đã xuất sắc giành được học bổng du học Nhật Bản.

Võ Thị Thu Duyên - 18DN115 - học bổng toàn phần của chính phủ Nhật Bản (MEXT) - miễn phí học phí và chu cấp sinh hoạt phí trong 4,5 năm học tại Đại học Okayama - Nhật Bản, được nhận tiền sinh hoạt phí 190.000 yên/ tháng
Trương Bửu Diệp - 18DN112 - học bổng Jasso của chính phủ Nhật Bản - miễn phí 1 năm học phí và được nhận tiền sinh hoạt phí 80.000 yên/ tháng
Trần Bích Phượng - 18DN115 - học bổng miễn phí 1 năm học phí chương trình học tiếng Nhật - Đại học Quốc tế Kobe.
Lê Ngọc Linh - 17DN112 - học bổng miễn phí học phí 1 năm học tiếng Nhật và mỗi tháng được thêm 40.000 yên tiền sinh hoạt phí - học viện Kamimura
Nguyễn Thị Thảo Linh - 17DN113 - học tiếng Nhật 1 năm - Đại học Quốc tế Kobe.
Huỳnh Thị Hồng Gấm - 17DN111 - học bổng miễn phí 1 năm học phí chương trình học tiếng Nhật - Đại học Aomori.

 

Khoa Đông Phương học

học bổng, du học, Nhật Bản học


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,095,725       1/193