Tin tức

Lớp tập huấn "Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp" tháng 8 năm 2022.

Ngày 12/8/2022, Văn phòng đại diện Cục Sở hữu Trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lớp tập huấn "Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp" năm 2022 tại Khách sạn Sen Việt, 33 Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Tham gia Lớp tập huấn, Trường Đại học Lạc Hồng đã cử thầy Võ Ngọc Vinh và cô Nguyễn Thị Lan Thanh tham gia để nắm bắt thông tin về các hoạt động quản lý tài sản trí tuệ, đồng thời cập nhật thêm những quy định mới, những hướng dẫn mới để hỗ trợ tốt hơn hoạt động quản trị tài sản trí tuệ tại trường.

Hình 1: Thầy Võ Ngọc Vinh và cô Nguyễn Thị Lan Thanh (thứ 2 và thứ 3 từ trái sang phải) nhận giấy chứng nhận kết thúc chương trình tập huấn.

Nội dung tập huấn bao gồm:

Chuyên đề 1: Tổng quan và vai trò của quyền Sở hữu trí tuệ.

Chuyên đề 2: Quy định pháp luật và thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong nước.

Chuyên đề 3: Thủ tục đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo hệ thống La Hay.

Chuyên đề 4: Hướng dẫn tra cứu và khai thác thông tin kiểu dáng công nghiệp.

Để tránh bị trùng lắp với các sản phẩm mà người khác đã nghiên cứu được và đăng ký bảo hộ, bản thân người nghiên cứu phải tự tra cứu thông tin hoặc nhờ tổ chức, đơn vị quản lý có khả năng tra cứu thông tin về các sản phẩm kiểu dánh công nghiệp, sáng chế, nhãn hiệu và các thông tin khác.

Thông tin tra cứu tránh bị trùng lắp được so sánh với hệ thống được lưu sẵn trên web của Cục, các trang web của nước ngoài và thế giới.

Cụ thể:

Tra cứu thông tin trên web thông qua Cục Sở hữu trí tuệ bằng đường link:

http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WLogin.php

Nội dung tra cứu trên thư viện của web bao gồm các mục: Sáng chế, Kiểu dáng và Nhãn hiệu.

Bên cạnh đó, Lớp tập huấn còn trang bị kiến thức tra cứu trên web của nước ngoài và thế giới:

Trang web cơ sở dữ liệu của WIPO http://patentscope.wipo.int/search/en.

Trang web cơ sở dữ liệu Sáng chế của USPTO https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents.

Đặc biệt, điểm mới trong năm nay là Việt Nam tham gia vào Thỏa ước LA HAY. Thỏa ước này có nhiều quốc gia cùng tham gia, nó là hệ thống xác lập và duy trì quyền đối với kiểu dáng công nghiệp một cách tập trung thông qua việc nộp một đơn quốc tế duy nhất  để có được một đăng ký quốc tế duy nhất có hiệu lực ở nhiều hơn một bên tham gia được chỉ định.

 

Nghiên cứu khoa học

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        436,520       2/394