Tin tức

Hội thảo Quốc tế VietTESOL 2023: English Language Teaching (ELT) for the 21st Century Excellence

Hội thảo Quốc tế VietTESOL là sự kiện phát triển chuyên môn thường niên do Hiệp hội Nghiên cứu và Giảng dạy Tiếng Anh Việt Nam (gọi tắt là VietTESOL Association) khởi xướng. Năm nay, Hội thảo quốc tế VietTESOL 2023 đã được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25/8 đến ngày 27/8/2023 do Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an phối hợp với Đề án Ngoại ngữ quốc gia (NFLP) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) và Hiệp hội VietTESOL tổ chức với chia sẻ từ những chuyên gia hàng đầu về giáo dục ngôn ngữ. Hội thảo nhắm tới các cách tiếp cận hiện đại nhằm đổi mới chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá tiếng Anh, phát triển chuyên môn và công nghệ trong việc dạy và học ngôn ngữ.

Lễ khai mạc hội thảo VietTESOL 2023

Với mục tiêu xây dựng một diễn đàn giao lưu, trao đổi kết quả nghiên cứu, ý tưởng, phương pháp và các nguồn tài liệu liên quan đến công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập tiếng Anh, Hội thảo VietTESOL 2023 cũng hướng tới mục tiêu kết nối giáo viên, các nhà nghiên cứu và những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh nhằm xây dựng cộng đồng giảng dạy tiếng Anh (TESOL) trong nước và quốc tế.

Chủ đề của hội thảo năm nay là English Language Teaching (ELT) for the 21st Century Excellence. Các báo cáo nghiên cứu và thảo luận tại hội thảo tập trung vào các chủ đề: công nghệ trong giảng dạy và học tập ngôn ngữ; phương pháp giảng dạy và ngôn ngữ học ứng dụng; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, với sự tham gia của hơn 850 đại biểu trong nước và quốc tế.

Về phía Trường Đại học Lạc Hồng có Thạc sĩ Lê Thị Hà, giảng viên Khoa Ngôn ngữ Anh tham gia Hội thảo này. Cô tham gia với 3 vai trò: Phản biện (Reviewer), Điều phối viên (Moderator) và Diễn giả (Speaker).

Hai tiểu ban cô tham gia điều phối, bao gồm:

Tiểu ban 1: Using Video Recording to improve speaking ability of adult learners

Tiểu ban 2: Making Teaching and Learning a Happy Journey

Đề tài tham gia báo cáo tại Hội thảo: Fostering Learner Autonomy in a Vietnamese EFL Classroom: Procedures and Suggestions.

Phiên báo cáo thu hút sự quan tâm của rất nhiều người tham dự và trao đổi ý kiến từ các chuyên gia đến từ trường Đại học RMIT vì tính cập nhật và thiết thực trong việc bồi dưỡng và phát huy sự tự chủ của người học ngoại ngữ.

Cô Lê Thị Hà, giảng viên Khoa Ngôn ngữ Anh tham dự báo cáo tại Hội thảo.

TT.NCKH&ƯD

   • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
   • Điện thoại: 0251 3952 778
   • Email: lachong@lhu.edu.vn
   • © 2023 Đại học Lạc Hồng
     750,770       1/812