Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Danh mục sách trong chương trình đào tạo

1. Toán cao cấp và xác suất thống kê  

Biên soạn:

Chu Văn Thọ - Phạm Minh Bửu

Trần Đình Thanh - Nguyễn Văn Liêng

Sách của Đại học Y Dược TP.HCM

2. Hóa đại cương vô cơ  

Biên soạn:

PGS. TS. Lê Thành Phước

Sách của Bộ Y Tế

3. Hóa hữu cơ  

Chủ biên

GS.TS Trần Mạnh Đình

PGS.TS Nguyễn Quang Đạt

Sách của Bộ Y Tế
4. Sinh học đại cương  

Chủ biên:

PGS.TS Cao Văn Thu

Sách của Bộ Y Tế

5. Truyền thông và giáo dục sức khỏe  
   
6. Vật lý đại cương  

Biên soạn:

Bộ Môn Vật lý

Đại học Y Dược TPHCM.

7. Thực vật Dược  

Chủ Biên:

TS. Trương Thị Đẹp

Trưởng Bộ môn Thực Vật

ĐH Y Dược TPHCM

8. Tin học đại cương  

Biên soạn:

Bộ môn Tin học, Khoa Khoa học cơ bản

ĐH Y Duợc TP.HCM

9. Giải phẩu  

Chủ biên:

Nguyễn Quang Quyền

Phạm Đăng Điệu

Nguyễn Văn Đức

Nguyễn Văn Cương

10. Sinh lý  

Chủ Biên:

GS. Phạm Đình Lựu - BM Sinh Lý học

ĐH Y Dược TP.HCM

16. Thực tập sinh lý học  

Chủ biên:

Bộ môn Sinh lý học

ĐH Y Dược TP.HCM

17. Những nguyên lý cơ bản CN Mac-Lenin  
 
18. Vi sinh  

Chủ biên:

PGS.TS Cao Văn Thu

Sách của Bộ Y Tế

19. Ký sinh trùng  

Chủ biên:

Ths.Lê Thị Thu Hương

Sách của Bộ Y Tế
20. Sinh lý bệnh và miễn dịch  
 
21. Tư tưởng Hồ Chí Minh  
 
22. Hóa phân tích 1  

Chủ biên:

PGS.TS Võ Thị Bạch Huệ

BM Hóa Phân Tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược

ĐH Y Dược TP.HCM

23. Dược liệu 1  

Chủ biên:

Ngô Văn thu- Trần Hùng

Bộ môn Dược liệu - Đai học Y Dược TP.HCM

Sách của Bộ Y Tế
24. Bệnh học  

Chủ biên:

TS.Lê Thị Luyến

Sách của Bộ Y Tế
25. Hóa sinh  

Chủ biên:

TS.Trần Thanh Nhãn

Trưởng BM Hóa Sinh - Khoa Dược

Đại học Y Dược TP.HCM

26. Đường lối CM của ĐCS Việt Nam  
 
27. Dược học cổ truyền  
 
28. Dược liệu 2  

Chủ biên:

GS.TS Phạm Thanh Kỳ

29. Hóa Dược 1  

Chủ biên:

PGS.TS. Lê Minh Trí

TS.Huỳnh Thị Ngọc Phương

Sách của Bộ Y Tế

30. Dược lý 1  

Chủ Biên:

PGS.TS Mai Tất Tố

TS. Vũ Thị Trâm

31. Độc chất học  

Chủ biên:

PGS.TS Trần Thanh Nhãn

32. Pháp chế Dược  

Chủ biên:

PGS.TS Nguyễn Thị Thái Hằng

33. Hóa Dược 2  

Chủ biên:

PGS.TS.Trương Phương

TS.Trần Thành Đạo

34. Dược động học  

Chủ biên:

Trần Thị Thu Hằng

Bộ môn Dược lý

Đại học Y Dược TP.HCM

35. Bào chế và Sinh dược học 2  

Chủ biên:

Trần Thị Thu Hằng

Bộ môn Dược lý

Đại học Y Dược TP.HCM

36. Dược lý 2  

Chủ biên:

PGS.TS Mai Tất Tố

TS.Vũ Thị Trâm

37. Sản xuất thuốc 1  

Chủ biên:

PGS.TS Hoàng Minh Châu