Thông tin cần biết

Thông tin cần biết

Kế hoạch, lịch thi đấu giải bóng chuyền trường ĐH Lạc Hồng 2014

Đối tượng tham dự: Tất cả sinh viên nam - nữ đang theo học hệ chính quy tại đại học Lạc Hồng.

Mỗi khoa được đăng ký 01 đội bóng chuyền nam, 01 đội bóng chuyền nữ. Đăng ký tối đa 14 người/01 đội (01 trưởng đoàn, 01 HLV, 12 VĐV).

Đăng ký danh sách tham gia.

Liên hệ: Thầy Phong, VP khoa Dược.

              Điện thoại: (061) 3.953.131 hoặc 0942.54.56.65

Kế hoạch giải bóng chuyền trường ĐH Lạc Hồng 2014 (Click here)

Điều lệ giải bóng chuyền trường ĐH Lạc Hồng 2014 (Click here)

Lịch thi đấu (Click here)