Hỗ trợ trực tuyến

Tuyển sinh cao đẳng nghề năm 2013

1. Hình thức tuyển sinh

Không thi tuyển, chỉ xét tuyển theo hồ sơ học bạ Trung học phổ thông (THPT) hoặc bổ túc THPT của thí sinh. Không thi tuyển, chỉ xét tuyển theo hồ sơ học bạ Trung học phổ thông (THPT) hoặc bổ túc THPT của thí sinh.

2. Đối tượng tuyển sinh

Không thi tuyển, chỉ xét tuyển theo hồ sơ học bạ Trung học phổ thông (THPT) hoặc bổ túc THPT của thí sinh.Không thi tuyển, chỉ xét tuyển theo hồ sơ học bạ Trung học phổ thông (THPT) hoặc bổ túc THPT của thí sinh.Không thi tuyển, chỉ xét tuyển theo hồ sơ học bạ Trung học phổ thông (THPT) hoặc bổ túc THPT của thí sinh

3. Các ngành đào tạo

Không thi tuyển, chỉ xét tuyển theo hồ sơ học bạ Trung học phổ thông (THPT) hoặc bổ túc THPT của thí sinh.Không thi tuyển, chỉ xét tuyển theo hồ sơ học bạ Trung học phổ thông (THPT) hoặc bổ túc THPT của thí sinh.

4. Thời gian đào tạo & học phí

Không thi tuyển, chỉ xét tuyển theo hồ sơ học bạ Trung học phổ thông (THPT) hoặc bổ túc THPT của thí sinh.Không thi tuyển, chỉ xét tuyển theo hồ sơ học bạ Trung học phổ thông (THPT) hoặc bổ túc THPT của thí sinh.Không thi tuyển, chỉ xét tuyển theo hồ sơ học bạ Trung học phổ thông (THPT) hoặc bổ túc THPT của thí sinh.

5. Hồ sơ xét tuyển

Không thi tuyển, chỉ xét tuyển theo hồ sơ học bạ Trung học phổ thông (THPT) hoặc bổ túc THPT của thí sinh.Không thi tuyển, chỉ xét tuyển theo hồ sơ học bạ Trung học phổ thông (THPT) hoặc bổ túc THPT của thí sinh.Không thi tuyển, chỉ xét tuyển theo hồ sơ học bạ Trung học phổ thông (THPT) hoặc bổ túc THPT của thí sinh.

6. Chính sách hỗ trợ sinh viên

1234567

7. Môi trường học tập

1234567

8. Cơ hội việc làm và có bằng đại học chính quy

1234567

9. Liên hệ

1234567
Đại học Lạc Hồng
Lạc Hồng, 12/03/2015 - 10:59:09